Przełajowe Biegowe Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących 30.07-02.08.2024, Jakuszyce - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Przełajowe Biegowe Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących 30.07-02.08.2024, Jakuszyce

Ostatnia modyfikacja: 22 maja 2024
biegi

 

KOMUNIKAT

Przełajowe Biegowe Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących

30.07-02.08.2024, Jakuszyce

 

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS

Zgłoszenia:

Wszyscy zawodnicy, którzy chcą wziąć udział w zawodach powinni się zgłosić w terminie  do 10.07 2024  r. do koordynatora Krzysztof Badowski tel. 694 437 113 e-mail kbadowski@poczta.onet.eu oraz Tomasz Chmurzyński 695025039 oraz wypełnić kartę zgłoszeniową.

Liczba miejsc noclegowych dla grupy jest ograniczona.

Zgłoszenie po 10.07-2024 będzie skutkowało tym, że zawodnik nie będzie miał noclegu, finansowany przez Stowarzyszenie CROSS.

Wpisowe w wysokości 40,00 za każdy dzień przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych imprezy, płatne u koordynatora przed rozpoczęciem zawodów lub przelewem na konto Stowarzyszenia Cross r 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A

Zakwaterowanie :
Hotel Milutka Szklarska Poręba ul. Odrodzenia 35

Impreza dofinansowana przez PFRON

Regulamin

Przełajowe Biegowe Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących

  1. Cel imprezy:

1 Wyłonienie Przełajowych  Mistrzów Polski Niewidomych i Słabowidzących w kategoriach

T-11 i T12 Kobiet

T-11 i T-12 Mężczyzn

Kategoria U-23 ( pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby zawodników i zawodniczek)

  1. Popularyzacja biegów jako naturalnej formy spędzania wolnego czasu.
  2. Integracja osób niepełnosprawnych .
  3. Promocja zdrowego stylu życia.

Organizator/ Współorganizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS

Termin i miejsce i warunki uczestnictwa :

30.07-02.08.2024 r., Szklarska Poręba-Jakuszyce trasa biegu typowo przełajowa ,piaszczysta i mokra ,bardzo dużo podbiegów i zbiegów, selektywna i wymagająca na dystansie 5 km  start Szklarska Poręba-Huta - Jakuszyce

Odprawa techniczna 30.07.2024 godz.20:00

W zawodach mogą wziąć udział:

  1. Uczestnikami mogą być zawodniczki i zawodnicy - członkowie klubów zrzeszonych  SKFSTNS „CROSS"  w Warszawie  oraz posiadający orzeczenie o niepełnosprawność z tytułu utraty wzroku .
  2. Kobiety , Mężczyźni, kategoria T11– osoby 100% niewidome z przewodnikiem .

Uwaga: Zawodnicy którzy posiadają szczątek wzroku i chcą być klasyfikowani
w kategorii T11 niewidomych muszą posiadać aktualną klasyfikację sportową międzynarodową wydaną przez lekarza okulistę

  1. Kobiety , Mężczyźni , kategoria T12 – startujące samodzielnie.

 Osoby te mogą korzystać z pomocy  drugiej osoby  przewodnika lub wolontariusza na koszt własny.

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero orzeczenia o niepełnosprawności na odprawie technicznej – aktualne orzeczenie potwierdzający niepełnosprawność z tytułu narządu wzroku.

Badania lekarskie:

Podczas rejestracji zawodnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem w maratonie oraz, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik obowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

Nagrody:

Puchary i medale oraz nagrody rzeczowe w ramach możliwości współorganizatora.

Postanowienia końcowe:

  1. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji.
  2. Pisemne protesty przyjmuje przedstawiciel CROSS w dniu odbywania się zawodów.
  3. Sędzia główny zawodów będzie czuwał nad prawidłowym przebiegu zawodów

4.Prawidłowe wypełnienie karty zgłoszenia będzie podstawa do umieszczenia na liście startowej

 

Koordynator zadania

Krzysztof Badowski