OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W WARCABACH STUPOLOWYCH PAMIĘCI JERZEGO GORCZYŃSKIEGO NYSA 22-30 LIPIEC 2024r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W WARCABACH STUPOLOWYCH PAMIĘCI JERZEGO GORCZYŃSKIEGO NYSA 22-30 LIPIEC 2024r.

Ostatnia modyfikacja: 12 czerwca 2024
warcaby

Komunikat Organizacyjny

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W WARCABACH STUPOLOWYCH
PAMIĘCI JERZEGO GORCZYŃSKIEGO
NYSA 22-30 LIPIEC 2024r.

 

Aktualizacja treści komunikatu. Zmiana terminu odprawy technicznej.

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ” Wspólny start2024 ” z konkursu 1/2023 „Możemy Więcej”

Koordynator zawodów: mail: atut-nysa@wp.pl  telefon: 692058840

Cel:

1 .Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
2. Popieranie sportowego współzawodnictwa,
3. Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Termin i miejsce: 22-30.07.2024 r. Nysa

Zakwaterowanie Hotel Confero ul. Piłsudskiego 40, 48-303 Nysa

Uczestnictwo: Osoby biorące udział w zawodach muszą być Członkami Stowarzyszenia Cross i legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są do posiadania własnego sprzętu do gry: (warcaby, zegar).

Zgłoszenia:  

Zgłoszenia za pośrednictwem klubu proszę przesłać do 05 lipca 2024 na adres e mail atut-nysa@wp.pl, podając: Imię i Nazwisko, PESEL, stopień niepełnosprawności, nazwę klubu. Przewodnik przysługuje tylko osobom całkowicie niewidomym. Liczba przewodników ograniczona.

Wpisowe:

Opłata startowa wynosi 400zł dla zawodników oraz opiekunów/przewodników;
Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”

nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

System rozgrywek: Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

Czas rozgrywania partii na zegarach elektronicznych 90 minut

Klasyfikacja zawodników zgodna z Kodeksem PZWarc.

Zawodnicy grający białymi zapewniają sprzęt.

 

Odprawa techniczna: Odprawa techniczna odbędzie się dnia 23 lipca  (wtorek) po śniadaniu

Na odprawie technicznej należy przedstawić koordynatorowi potwierdzenie uiszczenia opłaty startowej oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Dla zwycięzców przewidziane są upominiki rzeczowe.

 

Koordynator
Andrzej Kużdżał
adres e-mail: atut-nysa@wp.pl
tel: 692058840