OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W WARCABACH STUPOLOWYCH WAŁBRZYCH, 24.05 – 01.06.2024R. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W WARCABACH STUPOLOWYCH WAŁBRZYCH, 24.05 – 01.06.2024R.

Ostatnia modyfikacja: 18 kwietnia 2024
warcaby

Komunikat Organizacyjny
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W WARCABACH STUPOLOWYCH
WAŁBRZYCH, 24.05 – 01.06.2024R.

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ” Wspólny start2024 ” z konkursu 1/2023 „Możemy Więcej”

Koordynator zawodów: mail: dosan.walbrzych@gmail.com,  telefon: 608 101 752

Sędzia główny zawodów: Robert Sobczyk

Cel:

1 .Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
2. Popieranie sportowego współzawodnictwa,
3. Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Termin i miejsce:

24.05 – 01.06.2024, Hotel Maria, ul. Wrocławska 134B, 58 – 306 Wałbrzych.

 

Uczestnictwo:
Osoby biorące udział w zawodach muszą być Członkami Stowarzyszenia Cross i legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są do posiadania własnego sprzętu do gry: (warcaby, zegar).

Zgłoszenia:  
Zgłoszenia za pośrednictwem klubu proszę przesłać do wtorku 7 maja 2024 do godziny 12.00 na adres e mail dosan.walbrzych@gmail.com, podając: Imię i Nazwisko, PESEL, stopień niepełnosprawności, nazwę klubu. Przewodnik przysługuje tylko osobom całkowicie niewidomym. Liczba przewodników ograniczona.

Wpisowe: Opłata startowa wynosi 400zł dla zawodników oraz ewentualnych opiekunów/przewodników;
Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”

nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

System rozgrywek:
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

Czas rozgrywania partii na zegarach elektronicznych 90 minut

Klasyfikacja zawodników zgodna z Kodeksem PZWarc.

Zawodnicy grający białymi zapewniają sprzęt.

Odprawa techniczna:
Odprawa techniczna odbędzie się dnia 25maja (sobota) po śniadaniu

Na odprawie technicznej należy przedstawić koordynatorowi potwierdzenie uiszczenia opłaty startowej oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Dojazd z dworca kolejowego Wałbrzych Miasto z przystanku autobusowego ul. Armii Krajowej – Dworzec Miasto autobusem linii nr 12 w kierunku Zamek Książ, wysiąść na przystanku ul. Wrocławska - Fabiana.

Koordynator
Michał Madaliński
adres e-mail: dosan.walbrzych@gmail.com
tel: 608 101 752