Drużynowe Mistrzostwa Polski w brydżu sportowym Giżycko 06 – 11.06.2024 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Drużynowe Mistrzostwa Polski w brydżu sportowym Giżycko 06 – 11.06.2024 r.

Ostatnia modyfikacja: 16 kwietnia 2024
brydz

Komunikat Organizacyjny

Drużynowe Mistrzostwa Polski w brydżu sportowym

Giżycko  06 – 11.06.2024 r.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów: Wacław Morgiewicz 603 198 909

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Termin i miejsce:

06 – 11.06.2024 r. Giżycko Hotel "Europa" ul. Wojska Polskiego 37

Uczestnictwo: Uczestnikami mogą być zawodniczki i zawodnicy – członkowie Stowarzyszenia CROSS posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Przewodnicy tylko dla osób całkowicie niewidomych.

Zgłoszenia: do dnia 25.05.2024r. Na adres klubvictoriabialystok@gmail.com

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

Wpisowe:

Wpisowe w kwocie 200zł. od osoby płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”

nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

 

System rozgrywek: każda drużyna z każdą

Odprawa techniczna: 06.06.2024 r. godż. 20 - ta

Koordynator: Wacław Morgiewicz