Ogólnopolski Turniej w kręglach klasycznych dla osób niewidomych i słabowidzących Puck 12 - 16 czerwca 2024 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Ogólnopolski Turniej w kręglach klasycznych dla osób niewidomych i słabowidzących Puck 12 - 16 czerwca 2024 r.

Ostatnia modyfikacja: 16 kwietnia 2024
kregle

Komunikat Organizacyjny

Ogólnopolski Turniej w kręglach klasycznych dla osób niewidomych i słabowidzących

Puck 12 - 16 czerwca 2024 r.

 

Organizator:
Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie „Cross”.

Koordynator zawodów:
Joanna Staliś, mail: askastalis@interia.pl, telefon: 600-523-621.

Sędzia główny zawodów: 
Eugeniusz Bernat

Cele:

Wyłonienie zwycięzców Turnieju dla poszczególnych kategorii sportowych wśród kobiet i mężczyzn.

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,

Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Propagowanie kręglarstwa jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Termin i miejsce:

Turniej odbędzie się w Pucku w dniach: 12 – 16.06.2024 r.

Zawody: Kręgielnia Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji ul. Lipowa 3 C, 80-100 Puck 

 

Uczestnictwo:

W zawodach mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności).

Wpisowe:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł.

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”-Santander Bank Polska S.A. 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub gotówką u koordynatora. 

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).

Zgłoszenia:

Zgłoszenia do udziału w zawodach należy przesyłać do dnia 27 maj 2024 r. na adres mailowy koordynatora: askastalis@interia.pl.

Zgłoszenia wyłącznie przez kluby stowarzyszenia.

Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń lista podstawowa została zamknięta. Istnieje możliwość dopisania się do listy rezerwowej.

W zgłoszeniu proszę o podanie: dnia i godziny przyjazdu, pesel, stopień niepełnosprawności zawodnika oraz dane asystentów zawodników w kategorii B1 i B2. 

UWAGA!

LIMITY MIEJSC DLA KLUBÓW. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI KLUBY Z AKTYWNĄ SEKCJĄ KRĘGLARSKĄ.

Odprawa Techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się 12.06.2024 r. godz. 19:30 na terenie obiektu.

Warunki gry:

Zawody będą przeprowadzane zgodnie z regulaminem ogólnopolskich zawodów w kręglarstwie klasycznym niewidomych i słabowidzących zatwierdzonym przez Prezydium CROSS oraz Regulaminem SN NiS PZK.

Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia własny klub.

Zawodnicy kat B1 startują w goglach.

System gry:

4 x 30 rzutów . 

W pierwszej części, w eliminacjach pucharowych zawodnicy będą wykonywać 120 rzutów (4x30). Po eliminacjach pucharowych 4 zawodników z najlepszymi wynikami w każdej kategorii wśród mężczyzn i kobiet zakwalifikuje się do ścisłego finału.

W finale zawodnicy będą wykonywać także 120 rzutów (4x30). 

Zwycięzca turnieju w każdej kategorii zostanie wyłoniony po zsumowaniu wyników z eliminacji finałowych i ścisłego finału (suma 240 rzutów).

Startujący zawodnicy powinni posiadać: klubowy strój sportowy, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz aktualne badania lekarskie potwierdzające kategorię startową.

Harmonogram startu w zawodach będzie przesłany do 3.06.2024 r. 

Turniej będzie zaliczany do rankingu CROSS.

Nagrody:

Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma puchar, miejsca 1-3 medale.

Inne:

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz harmonogramu zawodów. 

Zapraszam do udziału w zawodach

koordynator- Joanna Staliś