Deblowe Mistrzostwa Polski w Showdown 09 – 13 maja 2024r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Deblowe Mistrzostwa Polski w Showdown 09 – 13 maja 2024r.

Ostatnia modyfikacja: 8 kwietnia 2024
schowdown

Komunikat Organizacyjny
Deblowych Mistrzostw Polski w Showdown
09 – 13 maja 2024r.

 

Do pobrania

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin Deblowych MP w showdown
Regulamin rozgrywania turniejów deblowych 2024

Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ” Tylko dla Mistrzów 2024 ” z konkursu 1/2023 „Możemy Więcej”

Koordynator zawodów: mail: beata@stowarzyszenieaktywizacja.pl , telefon: 571029454

Sędzia główny zawodów: Karol Madaliński

Cel:

  1. Wyłonienie Deblowych Mistrzów Polski w Showdown
  2. Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
  3. Popieranie sportowego współzawodnictwa,
  4. Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Termin i miejsce: 09 - 13 maja 2024 r, Hotel Maria Helena , ul. Kolejowa 1, Szczawno – Zdrój  

Dojazd z dworca kolejowego Wałbrzych Miasto z przystanku autobusowego ul.  Armii Krajowej – Stary Zdrój  autobusem linii nr.8  w kierunku Szczawno Zdrój , wysiąść na przystanku ul. Solicka.

Uczestnictwo: Osoby biorące udział w zawodach muszą być Członkami Stowarzyszenia Cross i legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są do posiadania własnego sprzętu do gry: (rakieta, rękawica oraz gogle) zgodnego z wytycznymi IBSA.

1     Poszczególne kluby mogą wystawić następującą liczbę par deblowych :

  • Klub gospodarza – 3 pary
  • Klub aktualnych Deblowych Mistrzów Polski – 3 pary
  • Kluby, których pary zajęły w ostatnich Deblowych Mistrzostwach Polski miejsca od 2 do 6 – 2 pary
  • Pozostałe kluby – 1 para

2.5        W przypadku zgłoszenia przez Kluby większej liczby drużyn, Organizator w porozumieniu z Trenerem Kadry ,może przydzielić dodatkowe pary ;

Zgłoszenia:Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross” posiadających aktywną sekcję showdown.

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do dnia
16 kwietnia 2024 r godz. 15.00.  wysyłając na adres e mail beata@stowarzyszenieaktywizacja.pl

Wpisowe: Opłata startowa wynosi 160 zł dla zawodników oraz ewentualnych opiekunów/przewodników;

Uczniowie do 18 roku życia zwolnieni są z opłaty startowej, dla młodzieży uczącej się do
26 roku życia opłata startowa wynosi 80 zł;
Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”

nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

System rozgrywek: W trakcie rozgrywek obowiązują międzynarodowe zasady gry w showdown opracowane przez IBSA, Regulamin rozgrywek deblowych w showdown, oraz Regulamin Deblowych Mistrzostw Polski w showdown.

Odprawa techniczna: Odprawa techniczna odbędzie się 10 maja (piątek) po śniadaniu

Koordynator
Beata Nowak
adres e-mail: beata@stowarzyszenieaktywizacja.pl
tel: 571029454

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Beata Nowak