Indywidualne Mistrzostwa Polski w Brydżu sportowym Duszniki-Zdrój 10-14.05.2024 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Indywidualne Mistrzostwa Polski w Brydżu sportowym Duszniki-Zdrój 10-14.05.2024

Ostatnia modyfikacja: 8 kwietnia 2024
brydz

Komunikat Organizacyjny

Indywidualnych Mistrzostw Polski w Brydżu sportowym

Duszniki-Zdrój 10-14.05.2024

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross” ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa

Koordynator zawodów: Józef Plichta, e-mail: jozefplichta1958@gmail.com telefon: 721 019 087

 

Współorganizator:
Dolnośląski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących "SUDETY" Pl. Jagiełły 1, 57-300 Kłodzko

Cel:
Wyłonienie Indywidualnego Mistrza Polski w brydżu.
Popularyzacja brydża.
Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku.
Popieranie sportowego współzawodnictwa.
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników.

Termin i miejsce:
Zakwaterowanie i wyżywienie w Willi Scandia ul. Chopina 6, 57-340 Duszniki-Zdrój. Wyżywienie od kolacji 10.05.2024 do śniadania 14.05.2024.

Uczestnictwo:
Uczestnikami mogą być zawodniczki i zawodnicy - członkowie Stowarzyszenia „CROSS" posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty  wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Przewodnicy tylko w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem.

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności na odprawie technicznej.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia tylko za pośrednictwem klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross” na adres: biuro@klubsudety.pl do dnia 02.05.2024. W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko datę urodzenia i  stopień niepełnosprawności.

Wpisowe:
Wpisowe w wysokości 160 zł od każdego uczestnika płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

System rozgrywek:
Zapis maksymalny.

Odprawa techniczna:
Odprawa techniczna odbędzie się 10.05.2024 o godz. 20.00.

                                                              

Koordynator

Józef Plichta