Ogólnopolski Turniej w Brydżu Sportowym Firlej 1-5.05.2024 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Ogólnopolski Turniej w Brydżu Sportowym Firlej 1-5.05.2024 r.

Ostatnia modyfikacja: 4 kwietnia 2024
brydz

 

Komunikat organizacyjny

Ogólnopolskiego Turnieju w Brydżu Sportowym

Firlej 1-5.05.2024 r.

 

I Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”.

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2024”

II Cel:

Wyłonienie zwycięzców turnieju, podnoszenie poziomu sportowego zawodników, popularyzacja brydża sportowego w środowisku osób niewidomych i słabowidzących.

III Termin i miejsce:

1-5.05.2024 r. 21-136 Firlej Hotel Imperium ul. Lubelska 1

IV Uczestnictwo:

Uczestnikami mogą być osoby niepełnosprawne z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym będący członkami klubów Stowarzyszenia „CROSS”.

V System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany w czterech sesjach.

VI Ocena wyników:

O kolejności zajętych miejsc decyduje najlepszy wynik sumaryczny po czterech sesjach.

VII Nagrody:

Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary.

VIII Zgłoszenia:

Tylko za pośrednictwem klubu należy przesyłać na adres e-mail: lucjan.f@wp.pl do dnia 25.04.2024 Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko, PESEL, stopień niepełnosprawności zawodnika, oraz skan orzeczenia.

IX Odpłatność:

200 zł - za każdego zawodnika i przewodnika osoby zupełnie niewidomej

Koordynator

Lucjan Fiuta

tel. 605-227-216