Puchar Polski Niewidomych i Słabowidzących w Warcabach Stupolowych Darłówko 01 – 09.05.2024 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Puchar Polski Niewidomych i Słabowidzących w Warcabach Stupolowych Darłówko 01 – 09.05.2024 r.

Ostatnia modyfikacja: 25 marca 2024
warcaby

Komunikat Organizacyjny

Pucharu Polski

Niewidomych i Słabowidzących w Warcabach Stupolowych

Darłówko 01 – 09.05.2024 r.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów: Jolanta Maźniak.

E-mai jolma1960@, telefon: 609 055 131

Sędzia główny zawodów: Robert Sobczyk

 Cel:

Wyłonienie  najlepszych zawodników Pucharu Polski w warcabach stupolowych.    Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją narządu wzroku.
Popieranie sportowego współzawodnictwa.
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników.   

 Termin i miejsce:

01 – 09.05.2024 r. O.W. Diuna Darłówko ul. Słowiańska 16.

 Uczestnictwo:

W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy niewidomi i słabowidzący, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku posiadające aktualne orzeczenie.                                                                             Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  koordynatorowi na odprawie technicznej.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym.

 Zgłoszenia:

Zgłoszenia wyłącznie za pośrednictwem Klubu należy przesłać do dnia 20.04.2024 r. na adres: E-mail: jolmaz1960@o2.pl .  W zgłoszeniu prosimy o podanie: imienia, nazwiska i numer PESEL zawodników i przewodników oraz godziny przyjazdu.  Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

Wpisowe:

Koszt udziału zawodnika i w uzasadnionych przypadkach przewodnika wynosi 320 zł.

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”

nr konta: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

Potwierdzenie opłaty wraz z orzeczeniami zawodniczek należy przedstawić na odprawie technicznej.

 System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

Czas rozgrywania partii na zegarach elektronicznych 80 minut plus 1 minuta na ruch na zawodnika.

Klasyfikacja zawodników zgodna z Kodeksem PZWarc.

Zawodnicy powinni posiadać warcaby i zegar elektroniczny.

Zawodnicy grający białymi zapewniają sprzęt.

Szczegóły organizacyjne zostaną podane na odprawie technicznej .

Odprawa techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się 01.05.2024 r. o godz. 19:30.
Proszę o przyjazd zawodników 01.05.2024 r. w godzinach popołudniowych.
Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzenia zmian.

Koordynator:

Jolanta Maźniak 609 055 131