Mistrzostwa Stowarzyszenia „Cross” w szachach 16-24.04.2024 r. Wągrowiec - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Mistrzostwa Stowarzyszenia „Cross” w szachach 16-24.04.2024 r. Wągrowiec

Ostatnia modyfikacja: 4 marca 2024
szachy

Komunikat Organizacyjny

Mistrzostw Stowarzyszenia „Cross” w szachach

16-24.04.2024 r. Wągrowiec

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2023” oraz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Koordynator zawodów: Józefa Spychała, mail: xmysza@o2.pl, telefon: 509-816-704

Sędzia główny zawodów: Witalis Sapis i Krzysztof Derecki

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku.
Popieranie sportowego współzawodnictwa.

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników.

 

Termin i miejsce: 16-24.04.2024 r. Wągrowiec

Uczestnictwo:

W mistrzostwach mają prawo startu zawodnicy posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dysfunkcją wzroku.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross” do dnia 05.04.2024 r. na adres mailowy: xmysza@o2.pl z podaniem imienia, nazwiska, stopnia niepełnosprawności, kategorii i numeru pesel.

Wpisowe:

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej w kwocie 320 zł (również za opiekuna osoby całkowicie niewidomej). Opłata klasyfikacyjno-rankingowa do PZSzach wynosi 30 zł za zawodnika płatna na miejscu na odprawie technicznej.

System rozgrywek:

System szwajcarski na dystansie 9 rund, czas gry – 90 minut + 30 sekund za każde wykonane posunięcie. Obowiązują przepisy gry PZSzach i FIDE przystosowane dla niewidomych. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zabrania kompletu szachów brajlowskich oraz ksero orzeczenia. Organizator zapewnia kilka kompletów szachów brajlowskich oraz zegary elektroniczne.

Odprawa techniczna: 16.04.2024 r. o godz. 20:00

Koordynator
Józefa Spychała