Półfinał Mistrzostw Polski Niewidomych w warcabach stupolowych kobiet 4.04 -12.04.2024 Krynica Zdrój - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Półfinał Mistrzostw Polski Niewidomych w warcabach stupolowych kobiet 4.04 -12.04.2024 Krynica Zdrój

Ostatnia modyfikacja: 28 lutego 2024
warcaby

Komunikat Organizacyjny

Półfinału Mistrzostw Polski Niewidomych w warcabach stupolowych kobiet

4.04 -12.04.2024  Krynica Zdrój

 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS  w Warszawie informuje, iż w dniach 4.04 -12.04.2024 odbędzie się Półfinał Mistrzostw Polski Kobiet Niewidomych w warcabach.

Miejscem imprezy będzie Ośrodek GABOREK w Krynicy Zdrój ul. Szkolna 7.

Koordynatorem turnieju będzie Jerzy Hanus.

Przyjazd uczestniczek iturnieju w dniu 4.04.2024 w godzinach popołudniowych/ pierwszy posiłek kolacja o godz. 18.00/

Odprawa techniczna odbędzie się 4.04.2024 o godz. 20.00. Obecność na niej jest obowiązkowa.

Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami Polskiego Związku Warcabowego oraz Regulaminem turnieju.

 

Uprawnieni do gry w turnieju są:

- zawodniczki zaliczane do I lub II grupy inwalidzkiej z tytułu utraty wzroku lub posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu wzroku i będące członkiem Stowarzyszenia CROSS. Kwalifikację  do udziału w turnieju mają zawodniczki posiadające najwyższy ranking . W razie większej ilości zgłoszeń niż miejsc w turnieju odrzucone zostaną zawodniczki posiadające niższy ranking. Zgłoszenia zawodniczek dokonują wyłącznie Kluby Stowarzyszenia CROSS.

 Wszystkie zawodniczki uczestniczące w turnieju zobowiązane są przywieść na turniej i przedłożyć następujące dokumenty: dowód osobisty, ksero aktualnego  orzeczenia o posiadaniu  stopnia niepełnosprawności - koniecznie wersja papierowa, którą prosimy o pozostawienie organizatorowi,  

Przed rozpoczęciem turnieju wszystkie zawodniczki zobowiązane są  do wniesienia opłaty klasyfikacyjno-rankingowej w wysokości podanej na odprawie technicznej.

Ponadto  każda uczestniczka zobowiązana jest do uiszczenia opłaty w wysokości  320 zł od osoby/ opłata za ewentualnego opiekuna wynosi 320 zł dla zawodniczek całkowicie niewidomych ,  pozostali opiekunowie mogą być przyjęci po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem. Odpłatność ich wynosi 480 zł. Zaleca się aby wpłaty dokonywać na konto CROSS nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 Bez powyższej opłaty zawodniczka nie zostanie dopuszczona do gry.

Każda zawodniczka zobowiązana jest zabezpieczyć komplet warcabów i zegar elektroniczny  w przypadku rozgrywania partii kolorem białym.

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Tempo gry wynosi 1,5 godziny  na zawodniczkę.  Zgłoszenia prosimy dokonywać do dnia 15.03.2024 na adres: e-mail jerzyhanus@vp.pl lub telefonicznie: Jerzy Hanus 504 069-251.

 

                                                                                                                       Koordynator

                                                                                                                        Jerzy Hanus