Eliminacje Mistrzostw Polski w kręgle klasyczne osób niewidomych i słabowidzących Gostyń, 21 – 24 marzec 2024 r - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Eliminacje Mistrzostw Polski w kręgle klasyczne osób niewidomych i słabowidzących Gostyń, 21 – 24 marzec 2024 r

Ostatnia modyfikacja: 25 lutego 2024
kregle

 Komunikat Organizacyjny
Eliminacje Mistrzostw Polski w kręgle klasyczne
osób niewidomych i słabowidzących

Gostyń, 21 – 24 marzec 2024 r

 

Organizator:

Organizatorem Eliminacji Mistrzostw Polski jest Stowarzyszenie „Cross” oraz Sekcja Niepełnosprawnych Niewidomych i Słabowidzących PZK.

Koordynator zawodów: Joanna Staliś,            askastalis@interia.pl     tel. 600 523 621

 

Cel:

Wyłonienie finalistów Indywidualnych Mistrzostw Polski w poszczególnych kategoriach startowych wśród kobiet i mężczyzn za rok 2024.

Wyłonienie zwycięzców w kategoriach b-1,b-2,b-3 wśród kobiet i mężczyzn do rankingu Crossu.

Wyłonienie zwycięzców w kategoriach b-1,b-2,b-3 wśród kobiet i mężczyzn do rankingu PZK.

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,

Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Propagowanie kręglarstwa jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

 

Termin i miejsce:  21 – 24.03.2024 r., Gostyń

Zawody: Kręgielnia Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Strzelecka 27, 63-800 Gostyń

Zakwaterowanie i wyżywienie: Hotel Cukropol, ul. Hutnika 14, 63-800 Gostyń.

Warunki uczestnictwa:

W zawodach mogą startować zawodnicy:

- posiadający ważne licencje PZK na sezon 2024 typu B,

- aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczące dysfunkcji wzroku),

- aktualne badanie lekarskie określające kategorię sportową (aktualne w dniu zgłoszenia, nie tracące ważności w trakcie zawodów).

Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia własny klub.

Zawodnik występuje w zawodach na własną odpowiedzialność.

Zawodnicy kategorii  B1 startują w swoich goglach.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia do udziału w turnieju należy przesyłać do dnia 8 marzec 2024 r. na adres mailowy koordynatora (askastalis@interia.pl). Zgłoszenia dokonują macierzyste kluby.

W zgłoszeniu proszę o podanie: daty przyjazdu, pesel , stopień niepełnosprawności zawodnika oraz dane asystentów dla zawodników w kategorii B1 i B2. Liczba miejsc ograniczona (pierwszeństwo zgłoszeń przysługuje klubom z aktywną sekcją kręglarską zrzeszoną w Cross i PZK). Po wyczerpaniu miejsc z dofinansowania istnieje możliwość udziału dodatkowych uczestników za pełną odpłatnością – koszt pełnej odpłatności:

  • sam start – 100 zł
  • opłata za pełen pobyt – 660 zł

Odpłatność:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 120 zł (CROSS) oraz  40 zł (PZK).

Opłaty CROSS należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:

Santander Bank Polska S.A. 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub gotówką u koordynatora.

Opłaty na PZK można dokonać przelewem na konto Polskiego Związku Kręglarskiego:

ING Bank Śląski S.A. 35 1050 1520 1000 0090 7586 1360 lub gotówką u koordynatora.

Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów.

Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.

 

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).

System rozgrywek:
Zawody będą przeprowadzone zgodnie z Regulaminem kręgli klasycznych IBSA 2020 - 2024 i Ogólnym Regulaminem Zawodów.

Awans zawodników do finału:
Do Finału Indywidualnych Mistrzostw Polski awansują zawodnicy w poszczególnych kategoriach, zgodnie z systemem 50% + 1 (np. 14 zawodników startujących, awans dla 8 zawodników),

W przypadku nieobecności jednego zawodnika awansującego do finału, awansuje następny zawodnik z listy wyników.

Nagrody:
Zwycięzcy pierwszych trzech miejsc w każdej z kategorii wśród kobiet i mężczyzn otrzymają puchary oraz nagrody finansowe.

Odprawa techniczna: czwartek  21 marca godzina 19:30 stołówka hotel.

 

W czwartek około godziny 14.45 planowany jest kurs autokaru z dworca kolejowego w Lesznie do Gostynia. W niedzielę około godziny 8.30 zostanie podstawiony autokar, kierunek Leszno stacja PKP.

Ostateczny plan startów zostanie opublikowany na stronie internetowej Sekcji Niepełnosprawnych PZK – www.niepelnosprawni.pzkregl.pl

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu .

 

Ze sportowym pozdrowieniem

koordynator Joanna Staliś