OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W BOWLINGU Częstochowa 23 – 26.11.2023 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W BOWLINGU Częstochowa 23 – 26.11.2023

Ostatnia modyfikacja: 18 października 2023
bowling

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ W BOWLINGU

Częstochowa 23 – 26.11.2023

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2023” oraz przez Ministerstwo  Sportu i Turystyki

Koordynator zawodów: Jolanta Maźniak, mail:jolmaz1960@o2.pl, telefon: 609 055 131

Sędzia główny zawodów: Adrian Hibner

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Termin i miejsce: 23 – 26.11.2023 Kręgielnia SCOUT Częstochowa ul. Drogowców 12, zakwaterowanie Hotel GRAND w Częstochowie ul. Drogowców 8

Dojazd do hotelu z II Alei NMP autobusami 23,37 w kierunku Drogowców. Przystanek Drogowców – Rondo.

Uczestnictwo:

W turnieju mogą uczestniczyć osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku. Startujący zawodnicy powinni posiadać: strój sportowy, aktualne karty kwalifikacyjne badania lekarskiego stwierdzające kategorię (zawodnicy nie posiadający karty badania lekarskiego stwierdzającego odpowiednią kategorię a mający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, będą zaliczeni do kategorii B3). Zawodnicy z kategorii B1 będą startować przy barierkach w goglach, gogle i barierki dla zawodników B1 zabezpieczają zgłaszające kluby.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

Termin zgłaszania zawodników: do 10.11.2023. W związku z ograniczoną ilością miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. MOŻLIWE LIMITY MIEJSC DLA KLUBÓW. Mile widzialne własne kule.

Wpisowe:

Wynosi 120 zł za pełny pobyt, 50 zł tylko za grę

Przewodnicy, asystenci tylko dla zawodników całkowicie niewidomych.

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”

nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

System rozgrywek:

W zgłoszeniu proszę koniecznie o podanie: imię i nazwisko zawodnika, kategorie, adres, PESEL oraz stopień niepełnosprawności. Każdy zawodnik uczestniczący w turnieju musi posiadać przy sobie kserokopie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku.

Adres kontaktowy na, który należy zgłaszać zawodników: jolmaz1960@o2.pl. Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerami telefonu: 609 055 131

Dla zawodników, którzy zajmą miejsca na podium w poszczególnych kategoriach przewidziane są puchary.

Turniej rozpoczyna się w dniu 23.11.2023r. (czwartek), kolacja godz18.00                                   

Turniej kończy się śniadaniem w dniu 26.11.2023 r. (niedziela) .

Organizator nie ubezpiecza od nieszczęśliwych wypadków i utraty rzeczy osobistych zawodników oraz asystentów.W dniu przyjazdu każdy zawodnik i asystent zobowiązany będzie  do podpisania oświadczenia o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań  do udziału w ogólnopolskim turnieju  dla osób niewidomych  i słabowidzących.

Odprawa techniczna:

Odprawa techniczna godz.19.00 hotel Grand 

                                                             

Koordynator

Jolanta Maźniak