KOMUNIKAT KLUBOWY - Z Ciemności Na Sportowy Olimp Puchar Łuczniczki w Bowlingu Bydgoszcz, 02-06.11.2023 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

KOMUNIKAT KLUBOWY - Z Ciemności Na Sportowy Olimp Puchar Łuczniczki w Bowlingu Bydgoszcz, 02-06.11.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 10 października 2023
komunikaty

Komunikat Organizacyjny
Z Ciemności Na Sportowy Olimp
Puchar Łuczniczki w Bowlingu
Bydgoszcz, 02-06.11.2023 r.


I. Organizator i dofinansowanie

Organizatorem turnieju jest Klub Sportowy Niewidomych Łuczniczka Bydgoszcz;

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Konkursu 1/2022 pn. „Działamy Razem”, kierunek pomocy 3.

II. Cele

Wyłonienie najlepszych zawodników z dysfunkcją wzroku w kraju w kategoriach B1, B2, B3 wśród Kobiet i Mężczyzn;
Krzewienie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku;
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników;
Popieranie sportowego współzawodnictwa i rozwój kontaktów interpersonalnych między zawodnikami.

III. Miejsce i termin

Turniej odbędzie się w terminie 02-06.11.2023r.
Zakwaterowanie w Hotelu Best Inn, ul. Łochowska 69, Bydgoszcz
Miejsce zawodów: Kręgielnia Olimpic Bowling Center, Toruńska 59, Bydgoszcz,
Wszystkim uczestnikom turnieju organizator zapewnia wyżywienie (od kolacji w dniu przyjazdu do śniadania i suchego prowiantu w dniu wyjazdu) oraz zakwaterowanie (doba hotelowa od 14:00 do 12:00).

IV. Warunki uczestnictwa

Osoby biorące udział w zawodach muszą legitymować się orzeczeniem stwierdzającym znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku;
W turniejach mogą brać udział zawodnicy z całej Polski;
Warunkiem niezbędnym do brania udziału w projekcie jest podpisanie: Zgody
na przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechniania wizerunku, Oświadczenia uczestnika o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału
w turnieju, a także Oświadczenia uczestnika o udziale w innych projektach, podczas obowiązkowej odprawy technicznej poprzedzającej rozgrywki.

V. Zasady gry oraz regulamin

Turniej zostanie przeprowadzony zgodnie z regulaminem PZK obowiązującym
na zawodach dla osób niepełnosprawnych. Do punktacji zaliczony zostanie wynik z 6 gier. Turniej rozgrywany będzie na 7 torach, Jeden tor dla zawodników kategorii B1, którzy startują w goglach, natomiast na sześciu torach rywalizować będą zawodnicy kategorii B2 i B3, po dwóch na torze (zawodnicy dobierają się sami). Na 15 minut przed startem odbędzie się losowanie torów.
Startujący zawodnicy powinni posiadać: strój sportowy, aktualne karty kwalifikacyjne badania lekarskiego stwierdzające kategorię (zawodnicy
nie posiadający karty badania lekarskiego stwierdzającego odpowiednią kategorię a posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, będą zaliczeni do kategorii B3). Zawodnicy z kategorii B1 będą startować przy barierkach w goglach (gogle zawodnicy B1 zabezpieczają
we własnym zakresie, barierki udostępni organizator).

VI. Nagrody

Po zakończeniu turnieju zdobywcy trzech pierwszych miejsc w kategoriach B1, B2 oraz B3 wśród kobiet i mężczyzn otrzymają atrakcyjne nagrody.

VII. Zgłoszenia

Nabór do projektu rozpoczyna się 10.10.2023 r. od godziny 10:00;
Zgłoszenia należy przesyłać poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy, dostępny pod adresem: https://bit.ly/zcnso-zapisy-2023 , proszę w formularzu w informacjach dodatkowych wpisać grupę startową i planowany pobyt.
W przypadku dużej ilości zgłoszeń
Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zawodników z poszczególnych klubów;
Po potwierdzeniu uczestnictwa w projekcie przez organizatora, każdy ze startujących zawodników zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Klubu bądź przesłać drogą elektroniczną kopię (skan nie zdjęcie) aktualnego orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności na adres: luczniczka.bydgoszcz@wp.pl
Zgłoszenia należy wysyłać w terminie do 22.10.2023 r. lub do wyczerpania miejsc;
Ilość miejsc ograniczona.

VIII. Informacje dodatkowe

Szczegółowe informacje dotyczące projektu publikowane będą na stronie organizatora łuczniczka.org.pl
Za udział w turnieju organizator będzie pobierał od uczestników opłatę wpisową w wysokości 25 zł za osobo-dobę;
Turniej rozpoczyna się w dniu 02.11.2023 r. (czwartek), kolacją godz.19:00.
Odprawa techniczna 02.11.2023 o godz. 20:00 w Hotelu Best Inn
Sędzia główny zawodów: Adrian Hibner
Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Kazimierzem F. dzwoniąc pod nr 602 117 706

Serdecznie zapraszamy!
Zarząd KSN Łuczniczka Bydgoszcz