KOMUNIKAT KLUBOWY - KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY „Czas na Integrację- Showdown pod Mniszkiem” - Stowarzyszenie CROSS
Baner

KOMUNIKAT KLUBOWY - KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY „Czas na Integrację- Showdown pod Mniszkiem”

Ostatnia modyfikacja: 15 września 2023
komunikaty

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY „Czas na Integrację- Showdown pod Mniszkiem”

17.10.2023 - 24.10.2023 Boguszów -Gorce.

 

Organizator

 • Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywizacji Niepełnosprawnych w Wałbrzychu;
 • Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z Konkursu 1/2022 pn. „Działamy Razem”, kierunek pomocy 3.

Cele

 • Przeprowadzenie w 2023 r. imprezy sportowej w  formie turnieju w dwóch dyscyplinach sportowych, showdown i kręglach klasycznych, o zasięgu ogólnopolskim dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.
 • Wzrost poprzez sport aktywności osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku , poprawa ich umiejętności i sprawności ogólnej a także wzrost aktywności społecznej osób objętych projektem

Uczestnictwo

 • Osoby biorące udział w zawodach muszą legitymować się orzeczeniem stwierdzającym znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku;
 • W turnieju mogą brać udział zawodnicy z całej Polski;
 • Warunkiem niezbędnym do brania udziału w projekcie jest podpisanie Zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechniania wizerunku, Oświadczenia uczestnika o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do udziału w turnieju, a także Oświadczenia uczestnika o udziale w innych projektach.

Zakwaterowanie i wyżywienie

 • W trakcie trwania imprezy sportowej wszystkim uczestnikom zapewnione będzie zakwaterowanie oraz wyżywienie.

Nagrody

 • Dla trzech najlepszych osób z każdej kategorii startowej przewidziane są nagrody rzeczowe.

Informacje dodatkowe

 • Ilość miejsc ograniczona;
 • Planowany termin i miejsce przeprowadzenia turniejów: 17.10.2023 - 24.10.2023 , Hotel „Piotr”, ul. T. Kościuszki 4, 58-371 Boguszów -Gorce.
 • Szczegółowe informacje dotyczące turnieju zaplanowanego w ramach projektu ukazywać się będą sukcesywnie na stronie www.stowarzyszenieaktywizacja.pl, a także dostępne one będą w biurze Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywizacji Niepełnosprawnych Ul. Wańkowicza 15/8, 58-304 Wałbrzych,
 • Wszelkie pytania prosimy kierować na dosan.walbrzych@gmail.com oraz pod nr tel. 608101752 (poniedziałek-piątek, godz. 09:00-15:00).

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Michał Madaliński