MISTRZOSTWA POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W NORDIC WALKING na dystansie 5km Bydgoszcz 6-9.10.2023r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

MISTRZOSTWA POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W NORDIC WALKING na dystansie 5km Bydgoszcz 6-9.10.2023r.

Ostatnia modyfikacja: 14 września 2023
nordic_walking

Komunikat Organizacyjny

MISTRZOSTW POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

W NORDIC WALKING na dystansie 5km

Bydgoszcz 6-9.10.2023r.

 

Karta zgłoszenia DO POBRANIA

Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Współorganizator: Pomorsko Kujawski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących Łuczniczka

Koordynator zawodów: Georgina Myler, mail: genna@poczta.fm, telefon: 698181884

Sędzia główny zawodów: Beata Rajewska

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Termin i miejsce:
6-9.10.2023r., Bydgoszcz

Zakwaterowanie: Hotel Best Inn ul. Łochowska 69, 85-395 Bydgoszcz

Wyżywienie od kolacji 6.10.2023r. godz. 19:00 

Uczestnictwo:
Uczestnikami mogą być zawodniczki i zawodnicy - członkowie Stowarzyszenia „CROSS" posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Zawody zostaną przeprowadzone na dwóch dystansach:

-Mistrzostwa Polski na dystansie 5 km w kategoriach:

B1 niewidomy (z przewodnikiem w kontakcie stałym-uprząż lub „za ramię” w goglach) , B2 słabowidzący ,wśród kobiet i mężczyzn.

-Start rekreacyjny na dystansie 2,5km (seniorzy 65+)

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero orzeczenia o niepełnosprawności na odprawie technicznej lub wysłać skan razem ze zgłoszeniem  Uczestnicy winni posiadać własne gogle (kategoria B1) i kije do nordic walking.

Koordynator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości/rodzaju kategorii (zgodnie z regulaminem organizacji IMP Stowarzyszenia CROSS)

Zgłoszenia:
Zgłoszenia uczestników do koordynatora Georginy Myler na e-mailem na adres genna@poczta.fm  w terminie do 25.09.2023 r. Karta zgłoszenia w załączeniu. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, ,PESEL, stopień niepełnosprawności oraz kategorię startową ( B1,B2, start rekreacyjny) oraz  dane przewodnika, orientacyjny czas przyjazdu i wyjazdu, oraz nr kontaktowy do przynajmniej 1 osoby.

Zgłoszenia przesłane po terminie lub niekompletne mogą zostać pominięte bądź w przypadku wolnych miejsc rozpatrzone będą na końcu. Przy dużej liczbie chętnych zawodników, ilość miejsc na klub mogą być ograniczone.

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

Wpisowe:
Wpisowe w wysokości 90zł przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych imprezy, płatne u koordynatora przed rozpoczęciem zawodów lub przelewem na konto Stowarzyszenia Cross 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A

System rozgrywek:
Zawody rozegrane z zaktualizowanym Ramowym  Regulaminem Indywidualnych Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących Stowarzyszenia Cross w nordic walking m.in. (zawodnicy B-1 tylko w goglach, kije wyłącznie do nordic walking)

Odprawa techniczna:
Po kolacji o godzinie 19:30  w dniu 6.10.2023r r.

Koordynator
Georgina Myler