KOMUNIKAT SZKOLENIA ‘KROK NAPRZÓD 2023” Z ZAKRESU WIOŚLARSTWA HALOWEGO USTKA, 14-28.10.2023 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

KOMUNIKAT SZKOLENIA ‘KROK NAPRZÓD 2023” Z ZAKRESU WIOŚLARSTWA HALOWEGO USTKA, 14-28.10.2023

Ostatnia modyfikacja: 14 września 2023
szkolenia

KOMUNIKAT SZKOLENIA ‘KROK NAPRZÓD 2023”
Z ZAKRESU WIOŚLARSTWA HALOWEGO

USTKA, 14-28.10.2023

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator: Mirosław Mirynowski, telefon: 606 271 016, adres e-mail: klub-zryw@wp.pl 

Termin i miejsce imprezy:

Szkolenie odbędzie się w dniach 14-28.10.2023 r.

Zakwaterowanie i wyżywienie: OW „AGA” ul. Tulipanowa 1,  76-270 Ustka.

Przyjazd uczestników 14.10.2023 r. w godzinach popołudniowych. Wyżywienie od kolacji 14.10.2023 r. do śniadania 28.10.2023 r..

Uczestnictwo:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia  imienne uczestników dokonują kluby zrzeszone w Stowarzyszeniu CROSS  do dnia 29.09.2023 r. 
na adres: klub-zryw@wp.pl  dołączając scan formularza zgłoszeniowego.

(oryginał formularza oraz ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dostarczyć koordynatorowi w dniu rozpoczęcia szkolenia).

Formularze są dostępne na stronie Stowarzyszenia CROSS

Odpłatność:

Odpłatność za udział w szkoleniu od uczestnika i przewodnika wynosi 750 zł, (liczba przewodników ograniczona) Przewodnicy przysługują osobom całkowicie niewidomym, w pozostałych przypadkach po uzgodnieniu z koordynatorem..

Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia „CROSS” w Santander Bank Polska S.A. numer konta: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 po uzyskaniu potwierdzeniu udziału od koordynatora.

Pozostałe informacje:

Uczestnicy na czas trwania szkolenia będą ubezpieczeni przez organizatora w zakresie NNW. 

 Koordynator

Mirosław Mirynowski