OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLINGU - GRAND PRIX 19 – 22.10.2023 r., OPOLE - Stowarzyszenie CROSS
Baner

OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLINGU - GRAND PRIX 19 – 22.10.2023 r., OPOLE

Ostatnia modyfikacja: 10 września 2023
bowling

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLINGU - GRAND PRIX

19 – 22 październik 2023r., OPOLE

 

Organizator:

Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie „Cross” oraz Sekcja Niepełnosprawnych

Niewidomych i Słabowidzących PZK.

 

DOFINANSOWANIE: zadanie jest dofinansowanie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Koordynator: 

Joanna Staliś, askastalis@interia.pl, tel. 600 523 621

 

Sędzia główny zawodów:

Hibner Adrian

 

Termin i miejsce:

Termin : 19 – 22.10.2023 r., Opole

Miejsce zawodów: Kręgielnia FitLife ul. Oleska 11 -Opole

Zakwaterowanie: Szara Villa, ul. Oleska 11, 45-054 Opole.

Wyżywienie: Studencki Bufet-Stołówka Refleks (Wyższa Szkoła Medyczna) Opole, Katowicka

 

Cele:

Wyłonienie zwycięzców w Ogólnopolskich zawodach w kategoriach B1, B2, B3 wśród kobiet i mężczyzn

Wyłonienie zwycięzców w Grand Prix w kategoriach B1, B2, B3 wśród kobiet i mężczyzn na rok 2023

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku

Popieranie sportowego współzawodnictwa

Propagowanie bowlingu sportowego, jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku

 

Warunki uczestnictwa:

W turnieju biorą udział członkowie klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”

posiadający umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku.

 

W zawodach mogą startować zawodnicy:

posiadający ważne licencje PZK na sezon 2023 typu B - Grand Prix

aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczące dysfunkcji wzroku),

aktualne badanie lekarskie określające kategorię sportową (aktualne w dniu zgłoszenia, nie tracące ważności w trakcie zawodów),

wypełnione i podpisane oświadczenie o stanie zdrowia (wzór w załączniku).

Zawodników obowiązuje sportowy strój klubowy (koszulka z logo klubu, długie spodnie materiałowe).

Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia własny klub.

Zawodnicy kategorii B1 startują w swoich goglach, opatrunkach medycznych (opatrunki zabezpiecza organizator) oraz przy barierkach.

 

Turniej będzie zaliczany do rankingu CROSS oraz rankingu SN PZK.

Zawodnikom startującym w Grand Prix, będą liczyć się jedynie gry kwalifikacyjne do rankingu SN PZK. 

  

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. MOŻLIWE LIMITY MIEJSC DLA KLUBÓW.

  

System rozgrywek: 

Turniej przeprowadzony zgodnie z regulaminem ogólnopolskich zawodów w bowlingu sportowym zatwierdzonym przez Prezydium Stowarzyszenia „Cross” oraz Regulaminem SN NiS PZK.

System gry – eliminacje ( 6 gier), a potem czwórka najlepsza w kategorii B1, B2, B3 grane będą pojedynki w systemie pucharowym. W pojedynku trzy gry grają:

1 runda półfinał 1 z 4 i 2 z 3

2 runda finały - zwycięzcy półfinałów o miejsca 1,2 oraz przegrani półfinałów o miejsca 3,4.

Turniej rozgrywany będzie na 12 torach. Na torach 11-12 startować będą zawodnicy kategorii B1, natomiast na torach 1-10 rywalizować będą zawodnicy B2 i B3 po dwóch na torze (zawodnicy dobierają się sami).

W razie konieczności planowany jest jeden blok startowy w czwartek po południu.

Zawodnicy startujący w danym bloku zobowiązani są stawić się 30 min przed planowanym startem u Sędziego Głównego (losowanie torów).

 

Odpłatność:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 120 zł (CROSS) oraz 30 zł (PZK).

Opłaty CROSS należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”-Santander Bank Polska S.A. 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub gotówką u koordynatora. Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.

Opłaty PZK wpłacane u koordynatora lub na konto PZK po wcześniejszym uzgodnieniu.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).

 

Nagrody:

Zwycięzcy z miejsc 1 – 3 Grand Prix Polski otrzymają puchary oraz medale.

 

Termin zgłaszania zawodników: 

Termin zgłoszeń ostatecznie do 1 PAŹDZIERNIK 2023 r.

W zgłoszeniu proszę o podanie: pesel, dzień, godzina przyjazdu, wyjazdu zawodnika oraz dane asystentów zawodników w kategorii B1.

 

Odprawa techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się dnia 19.10.2023 r. o godz.20.00 (sala konferencyjna przy recepcji, jeden przedstawiciel klubu).

Harmonogram startu w zawodach będzie przesłany do 15.10.2023 r.

 

Bezpośrednio po zawodach – w dniach 22 – 25.10.2023 r. – zaplanowana jest konsultacja kadry bowlingowej.

 

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz harmonogramu zawodów.

 

Zapraszam do udziału w zawodach koordynator - Joanna Staliś