Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Brydżu Sportowym MIKSTY oraz IMPY Ustka 09-17.10.2023 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Brydżu Sportowym MIKSTY oraz IMPY Ustka 09-17.10.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 24 sierpnia 2023
brydz

Komunikat organizacyjny
Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących
w Brydżu Sportowym MIKSTY oraz IMPY
Ustka 09-17.10.2023 r.

I  Organizator: 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”.

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Tylko dla Mistrzów 2023” oraz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

II Cel: 
Wyłonienie Mistrzów Polski, podnoszenie poziomu sportowego zawodników, popularyzacja brydża sportowego w środowisku osób niewidomych i słabowidzących.

III  Termin i miejsce:     
Miksty
 09-13.10.2023 r.

IMPY 13-17.10.2023 r.

Ustka OW „Dagmor”, ul. Storczykowa 6, 76-270 Ustka

IV  Uczestnictwo: 
Uczestnikami mogą być osoby niepełnosprawne
z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym będący członkami klubów Stowarzyszenia „CROSS”.

V System rozgrywek: 
Turnieje zostaną rozegrane w czterech sesjach, MIKSTY na zapis maksymalny.

VI Ocena wyników: 
O kolejności zajętych miejsc decyduje najlepszy wynik sumaryczny po czterech sesjach.

VII Nagrody: 
Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary oraz medale.

VIII  Zgłoszenia: należy przesyłać na adres e-mail: klub-zryw@wp.pl
do dnia 29.09.2023 r. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko, PESEL, stopień niepełnosprawności zawodnika, oraz skan orzeczenia.

IX Odpłatność:

Miksty 120 zł, IMPY 120 zł - za każdego zawodnika

- osoba towarzysząca - 640 zł Miksty, 640 zł IMPY. 

Koordynator

Mirosław Mirynowski nr tel. 606 271 016