DWUMECZ WARCABOWY OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 2023 03-11.09.2023 r. Giżycko. 29.09-07.10.2023 r. Częstochowa. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

DWUMECZ WARCABOWY OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 2023 03-11.09.2023 r. Giżycko. 29.09-07.10.2023 r. Częstochowa.

Ostatnia modyfikacja: 16 sierpnia 2023
komunikaty

KOMUNIKAT KLUBOWY

Komunikat Organizacyjny

Nazwa imprezy sportowej: DWUMECZ WARCABOWY OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 2023

Termin 1 imprezy sportowej: 03-11.09.2023 r. Giżycko.

Termin 2 imprezy sportowej: 29.09-07.10.2023 r. Częstochowa.

 

Organizator:

Giżycki Klub Sportowy Niewidomych „KORMORAN”

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących Klub "JUTRZENKA" Częstochowa

 

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu  „Działamy razem 2023”

Koordynatorzy zawodów:

Andrzej Gasiul , e-mail: gksn.kormoran@gmail.com, telefon: 692 421 598

Jolanta Maźniak, e-mail: jolmaz1960@o2.pl telefon: 609 055 131

 

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

 

Termin i miejsce pierwszego turnieju:

03-11.09.2023 r. hotel „Europa” Al. Wojska Polskiego 37 11-500 Giżycko

Termin i miejsce drugiego turnieju:

29.09-07.10.2023 r. hotel „Grand” ul. Drogowców 8, 42-200 Częstochowa

 

Uczestnictwo:

W turnieju mogą wziąć udział osoby niewidome i słabowidzące, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku posiadający aktualne orzeczenie.

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  koordynatorowi na odprawie technicznej.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia na turniej w Giżycku należy przesłać do dnia 25.08.2023 r.

na adres: e-mail: gksn.kormoran@gmail.com

Zgłoszenia na turniej w Częstochowie należy przesłać do dnia 15.09.2023 r.

na adres e-mail: jolmaz1960@o2.pl

W zgłoszeniu prosimy o podanie: imienia, nazwiska i numer PESEL zawodników

i przewodników oraz godziny przyjazdu.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wpisowe:

Koszt udziału zawodnika wynosi 320 zł,  przewodników osób całkowicie niewidomych 320 zł.

Opłata pozostałych przewodników i asystentów w porozumieniu z koordynatorem.

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

 

System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

Czas rozgrywania partii po 90 minut na partię dla zawodnika.

Klasyfikacja zawodników zgodna z Kodeksem PZWarc.

Zawodnicy powinny posiadać warcaby i zegar.

Zawodnicy grający białymi zapewniają sprzęt do gry.

Szczegóły organizacyjne zostaną podane na odprawie technicznej .

 

Odprawa techniczna:

Odprawa techniczna turnieju w Giżycku odbędzie się 03.09.2023 r. o godz. 19:30.

Odprawa techniczna turnieju w Częstochowie odbędzie się 29.09.2023 r. o godz. 19:30.

Proszę o przyjazd zawodników w godzinach popołudniowych.

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzenia zmian.

                      

Zapraszam do udziału                                         

Koordynatorzy:

Andrzej Gasiul i Jolanta Maźniak