Ogólnopolski Turniej Warcabowy im. Ludwika Hutnera Krynica Morska 11 – 19.09.2023 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Ogólnopolski Turniej Warcabowy im. Ludwika Hutnera Krynica Morska 11 – 19.09.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 19 lipca 2023
warcaby

Komunikat Organizacyjny

Ogólnopolski Turniej Warcabowy im. Ludwika Hutnera

Krynica Morska  11 – 19.09.2023 r.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2023” oraz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 

 

Koordynator zawodów: , Maksymowicz Janina 

telefon: 667 507 800   ;   e-mall    elcross.elblag@wp.pl

 

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

 

Termin i miejsce:      11 – 19.09.2023r.    

Ośrodek Wypoczynkowy "LUXUS"  82-120   Krynica Morska  ul.  Żołnierska 8

 

Przyjazd uczestników na kolację 11.09.2023 r.

Ostatnim posiłkiem będzie śniadanie  w dni 19.09.2023 r.

Każdy uczestnik otrzyma  suchy prowiant na drogę zamiast obiadu.

 

Dojazd do Krynicy Morskiej PKS-em z Gdańska lub Elbląga.

Transport z Dworca PKS Krynica Morska do Ośrodka Wypoczynkowego    „Luxus” zapewnia Ośrodek

Kontakt telefoniczny do  Ośrodka : 603 780 097.

 

Uczestnictwo:

W turnieju mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” – osoby niewidome

i słabowidzące, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  koordynatorowi na odprawie technicznej.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

należy przesłać do dnia 15.08..2023 r.:

Na adres: e-mail: elcross.elblag@wp.pl lub listownie na adres: Elbląski Klub Sportowy „Elcross”, 82-300 Elbląg, ul. Traugutta 38

Zgłoszeń telefonicznych nie przyjmujemy

W zgłoszeniu prosimy podać:  imię , nazwisko i numery PESEL zawodników i przewodników oraz godziny przyjazdu,

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

PROPONUJEMY BY Z  JEDNEGO  KLUBU ZGŁASZAĆ MAKSYMALNIE

2 - 3   ZAWODNIKÓW.

 

Wpisowe: 

Koszt udziału zawodnika i przewodnika, w uzasadnionych przypadkach,  wynosi 320 zł.  płatne  na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

Potwierdzenie opłaty wraz z orzeczeniami zawodników należy przedstawić na odprawie technicznej.

 

System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany  Systemem Szwajcarskim na dystansie 9 rund

po 90 minut na partię dla każdego zawodnika.

Klasyfikacja zawodników zgodna z Kodeksem PZWarc.

Zawodnicy powinni posiadać sprzęt /warcaby i zegar/.

Zawodnicy grający białymi zapewniają sprzęt do gry.

Szczegóły organizacyjne zostaną podane na odprawie technicznej

 

Odprawa techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się w dniu  11.09.2023 ., o godz. 19:30                                          

Proszę o przyjazd zawodników 11.09.2023 r. w godzinach popołudniowych.

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzenia zmian.

                                                               

ZAPRASZAM  DO  UDZIAŁU

 

Koordynator

Janina Maksymowicz

667 507 800