II Mistrzostwa Stowarzyszenia „Cross” oxób całkowicie niewidomych w szachach. Wdzydze 16.09-24.09.2023. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

II Mistrzostwa Stowarzyszenia „Cross” oxób całkowicie niewidomych w szachach. Wdzydze 16.09-24.09.2023.

Ostatnia modyfikacja: 18 lipca 2023
szachy

Komunikat organizacyjny

II MISTRZOSTW Stowarzyszenia „Cross” OSÓB CAŁKOWICIE NIEWIDOMYCH W szachach.

Wdzydze 16.09-24.09.2023.

 

Pensjonat Helena i Gabriela 83-406 Wdzydze

NA KOŃCU KOMUNIKATU INFORMACJA NA TEMAT DOJAZDU

Organizator turnieju:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS" Warszawa.

Współorganizator: GKSONiS „Jantar” Gdańsk.

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2023”.

Koordynator: Jerzy Dzióbek telefon:   691 453 342  lub 606 605 585

Mail: gksjantar.gda@gmail.com lub twin53@wp.pl

 

Cel turnieju:

Wyłonienie  Mistrza Stowarzyszenia Cross w szachach wśród osób całkowicie niewidomych

Podniesienie poziomu sportowego i popularyzacja gry w szachy.

 

Termin i Miejsce:

Mistrzostwa odbędą się w dniach 16.09-24.09.2023 r. we Wdzydzach Pensjonat Helena i Gabriela 83-406 Wdzydze.

Zawodnicy przyjeżdżają 16.09.2023 r w godzinach popołudniowych.

Wyżywienie od kolacji 16.09.2023 r. do śniadania 24.09.2023 r.

Uczestnictwo:

W Mistrzostwach Polski mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy  całkowicie niewidomi,

Każdemu zawodnikowi przysługuje przewodnik, który podczas zawodów może pełnić funkcję asystenta.

Uczestnikami zawodów mogą być członkowie Stowarzyszenia „CROSS" posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty  wzroku w stopniu znacznym(całkowicie niewidomi).

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  koordynatorowi na odprawie technicznej.

Wpisowe:

Wpisowe od zawodnika w wysokości 240 zł i  przewodnika 240 zł przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych płatne na konto Stowarzyszenia CROSS nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.

Lub u koordynatora przed rozpoczęciem turnieju.

System rozgrywek:

Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.

Każdy zawodnik powinien posiadać szachy i zegar.

Mistrzostwa zostaną  rozegrane zgodnie z przepisami Kodeksu szachowego oraz Regulaminem  Stowarzyszenia CROSS

Tempo gry:90 minut + 30 sekund za każdy wykonany ruch na zawodnika.

Sędziowie:

Sędzia główny: Jarosław Czarnota

Nagrody:

Trzech pierwszych zawodników  otrzymuje puchary i medale.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia zawodników (imiona , nazwiska i PESEL zawodników i przewodników) tylko za pośrednictwem klubów na adres: gksjantar.gda@gmail.com lub twin53@wp.pl do 28.08.2023 r. 

Odprawa Techniczna:

Odprawa techniczna 16.09.2023 o godz. 20.00.

Koordynator:
Jerzy Dzióbek telefon: 691 453 342 lub 606 605 585 mail: gksjantar.gda@gmail.com lub twin53@wp.pl

Informacja  dla uczestników II Mistrzostw Stowarzyszenia CROSS Osób Całkowicie Niewidomych w Szachach w terminie 16 – 24. 09. 2023 we Wdzydzach.

INFORMACJA DOTYCZĄCY DOJAZDU DO WDZYDZ

Dojazd z Gdańska do Kościerzyny i do Wdzydz.

 

Z Dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz z I peronu mamy pociągi o godzinie:11.19 ; 13.20 ; 14.58 ; 15.18 ; 16.09 ;17.06 ;19.41 – średnio co godzinę.

Z Kościerzyny do Wdzydz z pod Dworca PKP, stanowisko nr 1 odjeżdżają autobusy o godzinie:13.20 ; 14.20 ; 16.15 

Można także dojechać do Kościerzyny autobusami PKS z Gdańska.

Ze stanowiska nr 7 odjeżdżają o godzinie:

10.00 ; 13.00 ; 14.35 ; 16.00

Ze stanowiska nr 5 odjeżdżają o godzinie:

11.50 ;13.20 ;14.20 ;15.20

 

Jeżeli jedziemy autobusem, to w  Kościerzynie wysiadamy na ostatnim przystanku dla wysiadających i tam czekany na autobus do Wdzydz / może to być BUS  20 osobowy/.

Autobusy z tego przystanku odjeżdżają o godzinie: 13.25; 14.25; 16.20

Najlepszym rozwiązaniem to dojechać do Kościerzyny pociągiem. Jeżeli ktoś nie zdąży na autobus z Kościerzyny do Wdzydz, to zapewnimy transport.

Serdecznie zapraszamy do pięknej Szwajcarii Kaszubskiej.

 

 

PROGRAM TURNIEJU

II Mistrzostwa Stowarzyszenia Cross Niewidomych w Szachach  Pensjonat Helena i Gabriela 83-406 Wdzydze Termin 16.09 -24.09.2023

Godziny posiłków: śniadania 8.00, obiady 13.30, kolacje 18.30.

Ramowy rozkład zadania:

16.09.2023:

Przyjazd uczestników Do godziny 18.00.

20.00 – odprawa techniczna.

17.09.2023:

09.30-13.30 runda I,

18.09.2023:

09.30-13.30 runda II,

19.09.2023:

09.30-13.30 runda III.

20.09.2023:

09.30-13.30 runda IV.

21.09.2023:

09.30-13.30 runda V.

22.09.2023:

09.30-13.30 runda VI.

23.09.2023:

09.30-13.30 runda VII.

15.00  zakończenie turnieju i rozdanie nagród.

24.09.2023:

Wyjazd uczestników po śniadaniu.