Ogólnopolski Obóz Sportowy DARŁÓWKO, 30.08-11.09.2023 r - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Ogólnopolski Obóz Sportowy DARŁÓWKO, 30.08-11.09.2023 r

Ostatnia modyfikacja: 4 lipca 2023
obozy

Komunikat organizacyjny

Ogólnopolskiego Obozu Sportowego

DARŁÓWKO, 30.08-11.09.2023 r.

 

Druki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy na obóz

Oświadczenie o stanie zdrowia

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących  „Cross”.

Koordynator: Jolanta Maźniak, kontakt: e-mail: jolmaz1960@o2.pl , tel. 609 055 131

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

 

Termin i miejsce: 30.08 - 11.09.2023, DARŁÓWKO

O.W. DIUNA DARŁÓWKO UL. SŁOWIAŃSKA 16

Obóz rozpoczyna się w dniu 30.08.2023 r. – kolacją a kończy się śniadaniem w dniu 11.09.2023 r. + suchy prowiant na drogę powrotną.

 

Cele obozu:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród uczestników obozu sportowego

Popularyzacja nordic walking, pływania, tańca.

 

Uczestnictwo:

W obozie mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym..

 

Odpłatność:

Odpłatność za udział w obozie sportowym dla uczestników wynosi 780 zł. Odpłatność za przewodnika osoby całkowicie niewidomej wynosi 780 zł (liczba przewodników ograniczona)  pozostali opiekunowie po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia „Cross” w Banku Santander Bank Polska S.A. numer konta: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 .

Potwierdzenie przelewu wpłaty oraz oryginały dokumentów należy dostarczyć  na odprawie technicznej 30.08.2023 o godz. 20.00

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia (tylko na załączonym formularzu - do pobrania ze strony „Cross”) potwierdzone przez klub wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia  i kopią orzeczenia o niepełnosprawności z tytułu wzroku należy przesłać do dnia 11.08.2023 r. na adres  e-mail  jolmaz1960@o2.pl.

Obóz ma charakter sportowy w związku z tym każdy uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą obuwie sportowe i strój sportowy, jak również każdy uczestnik   zobowiązany jest posiadać kije do nordic walking, strój kąpielowy

Ilość miejsc na obozie sportowym jest  ograniczona, decyduje  kolejność, zgłoszenia wyłącznie w wersji elektronicznej.

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu.

Lista zakwalifikowanych osób zostanie zamieszczona na stronie CROSS.

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Jolanta Maźniak 609 055 131