Ogólnopolski Turniej w Warcabach Stupolowych Niewidomych i Słabowidzących Sielpia 29.06-07.07.2023 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Ogólnopolski Turniej w Warcabach Stupolowych Niewidomych i Słabowidzących Sielpia 29.06-07.07.2023

Ostatnia modyfikacja: 23 maja 2023
warcaby

 

Komunikat organizacyjny

Ogólnopolskiego Turnieju w Warcabach Stupolowych Niewidomych i Słabowidzących

Sielpia  29.06-07.07.2023

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator – Władysław Hudziec

Email: skskielce@op.pl   tel 609 523 560

Sędzia  główny  Jan Chrząszcz

 

Termin i miejsce:

29.06-07.07.2023 Sielpia Wielka  „Ośrodek Wypoczynkowy KUZNICA” ul. Spacerowa 1

 

Cele turnieju:

Wyłonienie najlepszych zawodników 

Rozwój  kultury fizycznej wśród osób niewidomych i słabowidzących.
Popieranie sportowego współzawodnictwa

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników

Propagowanie warcabów  jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób niewidomych i słabowidzących

 

Uczestnictwo:

W turnieju biorą udział członkowie klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Cross – posiadający znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z  tytułu dysfunkcji narządu wzroku.

 Koszt  udziału  zawodnika  i przewodnika  wynosi 320   zł  od  osoby  Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”

nr konta; 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.

lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

Potwierdzenie opłaty wraz z orzeczeniami zawodników  należy przedstawić na odprawie technicznej. Przewodnik  przysługuje  osobie   całkowicie  niewidomej

 

System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

Czas rozgrywania partii na zegarach elektronicznych 80 minut plus 1 minuta za 1 ruch na zawodnika.

Klasyfikacja zawodników zgodna z Kodeksem PZWarc.

Zawodnicy  powinni  posiadać warcaby i zegar elektroniczny.

Zawodnicy grający białymi zapewniają sprzęt.

Szczegóły organizacyjne zostaną podane na odprawie technicznej .

 

Nagrody:                          

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc  otrzymają puchary .

 

Zgłoszenia

Do dnia  10.06.2023 r  r na  adres Email  : skskielce@op.pl

Prosimy o podanie w zgłoszeniu: imienia i nazwiska, numeru Pesel, stopnia niepełnosprawności i kategorii zawodnika oraz danych przewodnika. Każdy zawodnik powinien posiadać aktualne orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności. Zgłoszenia  tylko za pośrednictwem  Klubów  zrzeszonych   w  Stowarzyszeniu CROSS.

 

Pozostałe zagadnienia:

Przyjazd zawodników w godzinach popołudniowych: 29.06.2023 roku

Wyżywienie od kolacji w dniu 29.06.2023 r. godz. 18.00 do obiadu w dniu 07.07.2023 r.  Odprawa techniczna: 29.06.2023 o godzinie 20.00.

 

Informacje dotyczące dojazdu

Sielpia Wielka Ośrodek KUZNICA, ul. Spacerowa 1

Dojazd  busem z Dworca  Autobusowego w Kielcach, stanowisko nr 5  kierunek  na Końskie

 

Ze sportowymi pozdrowieniami,

 

Władysław Hudziec