Indywidualne Mistrzostwa Polski w Brydżu sportowym Duszniki-Zdrój 16-20.06.2023 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Indywidualne Mistrzostwa Polski w Brydżu sportowym Duszniki-Zdrój 16-20.06.2023

Ostatnia modyfikacja: 15 maja 2023
brydz

Komunikat Organizacyjny

Indywidualnych Mistrzostw Polski w Brydżu sportowym

Duszniki-Zdrój 16-20.06.2023

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross” ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa

Koordynator zawodów: Józef Plichta, e-mail: jozefplichta1958@gmail.com; telefon: 721 019 087

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu „Tylko dla Mistrzów 2023”.

 

Cel:

Wyłonienie Indywidualnego Mistrza Polski w brydżu.

Popularyzacja brydża.

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku.
Popieranie sportowego współzawodnictwa.

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników.

 

Termin i miejsce:

Zakwaterowanie i wyżywienie w Willi Scandia ul. Chopina 6, 57-340 Duszniki-Zdrój. Wyżywienie od kolacji 16.06.2023 do śniadania 20.06.2023.

 

Uczestnictwo:

Uczestnikami mogą być zawodniczki i zawodnicy - członkowie Stowarzyszenia „CROSS" posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty  wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Przewodnicy tylko w uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem.

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności na odprawie technicznej.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross” na adres: biuro@klubsudety.pl do dnia 09.06.2023. W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko datę urodzenia i  stopień niepełnosprawności.

 

Wpisowe:

Wpisowe w wysokości 120 zł od każdego uczestnika płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

 

System rozgrywek:

Zapis maksymalny.

 

Odprawa techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się 16.06.2023 o godz. 20.00.

 

Koordynator

Józef Plichta