KOMUNIKAT SZKOLENIA ‘KROK NAPRZÓD 2023” Z ZAKRESU BOWLINGU ZAKOPANE 11-25.06.2023 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

KOMUNIKAT SZKOLENIA ‘KROK NAPRZÓD 2023” Z ZAKRESU BOWLINGU ZAKOPANE 11-25.06.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 10 maja 2023
szkolenia

KOMUNIKAT SZKOLENIA ‘KROK NAPRZÓD 2023”
Z ZAKRESU BOWLINGU

ZAKOPANE 11-25.06.2023 r.

Organizator:

Stowarzyszenie „Cross”

Koordynator: Kazimierz Curyło  telefon: 608 205 033,
adres e-mail: tarnowpogorze1@wp.pl 

Termin i miejsce imprezy:

Szkolenie odbędzie się w dniach 11 -25.06.2023 r.

Zakwaterowanie i wyżywienie:          HOTEL FIAN

Chałubińskiego 38 34 -500 Zakopane 

Przyjazd uczestników 11.06.2023 r. w godzinach popołudniowych. Wyżywienie od kolacji 11.06.2023 r. do śniadania 25.06.2023 r..

Uczestnictwo:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie orzeczenia
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia  imienne uczestników dokonują kluby zrzeszone
w Stowarzyszeniu CROSS  do dnia 15.05.2023 r. 
na adres: tarnowpogorze1@wp.pl   dołączając scan formularza zgłoszeniowego potwierdzonego przez klub, (oryginał formularza oraz ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dostarczyć koordynatorowi w dniu rozpoczęcia szkolenia).

Formularze są dostępne na stronie Stowarzyszenia CROSS

Odpłatność:

Odpłatność za udział w szkoleniu od uczestnika i przewodnika wynosi 750 zł, (liczba przewodników ograniczona) Przewodnicy przysługują osobom całkowicie niewidomym.

Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia „CROSS” w Santander Bank Polska S.A.

numer konta: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 po uzyskaniu potwierdzeniu udziału od koordynatora.

Pozostałe informacje:

Uczestnicy na czas trwania szkolenia będą ubezpieczeni przez organizatora w zakresie NNW. 

 Koordynator

Kazimierz Curyło