Ogólnopolski Turniej w Bowlingu TARNÓW 20 – 23.07.2023 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Ogólnopolski Turniej w Bowlingu TARNÓW 20 – 23.07.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 10 maja 2023
bowling

Komunikat Organizacyjny

Ogólnopolski Turniej w Bowlingu
TARNÓW 20 – 23.07.2023 r.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów:

Kazimierz Curyło , tel.  608 205 033,  tarnowpogorze1@wp.pl

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,
Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Propagowanie bowlingu, jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku

Termin i miejsce:

20 - 23.07.2023 r. Tarnów

 

Miejsce zawodów:

KWAZAR BOWLING CLUB Al. Tarnowskich 69 33-100 Tarnów

http://www.kwazarbowling.pl/

Miejsce zakwaterowania:

HOTEL TARNOVIA  ul. Kościuszki 10  33-100 Tarnów 

http://www.hotel.tarnovia.pl/  

Uczestnictwo:

W zawodach mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby niewidome i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności).

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.07.2023 r.

na adres tarnowpogorze1@wp.pl  w zgłoszeniu proszę podać PESEL, kategorie, stopień niepełnosprawności, godz. przyjazdu, godz. wyjazdu, propozycję zakwaterowania.  

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

Wpisowe:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 120,00 zł

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”

nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

System rozgrywek:

Turniej przeprowadzony zgodnie Regulaminem IMP w Bowlingu zatwierdzonym przez Prezydium Stowarzyszenia CROSS.

Asystentów dla zawodników B-1 i B-2 zapewnia macierzysty klub.

Zawodnicy Kat B1 startują w goglach przy barierkach – barierki zapewnia organizator.

Zawodnicy winni posiadać

Klubowy strój sportowy zgodny z regulaminem

Aktualne badania lekarskie,

Gogle

Ksero orzeczenia o niepełnosprawności

Odprawa techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się dnia 20.07.2023 r godz. 21:00 w hotelu TARNOVIA

 

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu.

Koordynator
Kazimierz Curyło