PUCHAR POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W NORDIC WALKING na dystansie 5km Blachownia / Częstochowy 03 -05.06.2023r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

PUCHAR POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W NORDIC WALKING na dystansie 5km Blachownia / Częstochowy 03 -05.06.2023r.

Ostatnia modyfikacja: 9 maja 2023
nordic_walking

Komunikat Organizacyjny

PUCHAR POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

W NORDIC WALKING na dystansie 5km

Blachownia / Częstochowy 03 -05.06.2023r.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Tylko dla Mistrzów 2023”.

Koordynator zawodów:

Jolanta Maźniak, mail: jolmaz1960@o2.pl, telefon: 609 055 131

Sędzia główny zawodów: Marek Czakiert

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku,

Popieranie sportowego współzawodnictwa,

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników,

Termin i miejsce:

03 - 05.06.2023r., Blachownia/Częstochowy

Zakwaterowanie: Hotel GRAND Częstochowa ul. Drogowców 8

Zawodnicy przyjeżdżają w dniu 03.05.2023 r. w godzinach popołudniowych do Hotelu GRAND.  Dojazd do hotelu z przystanku II Aleja NMP autobusami 23, 37 w kierunku Drogowców wysiąść na przystanku Drogowców -Rondo, W dniu 04.06.2023 niedziela o godz.8.30 będzie wyjazd do Blachowni.

Wyżywienie od kolacji 03.05.2023 r. godz. 18:00  do śniadania 05.06.2023 r.

Uczestnictwo:

Uczestnikami mogą być zawodniczki i zawodnicy - członkowie Stowarzyszenia „CROSS" posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Zawody zostaną przeprowadzone na dwóch dystansach:

-Puchar Polski na dystansie 5 km w kategoriach:

B1 niewidomy (z przewodnikiem w kontakcie stałym-uprząż lub „za ramię” w goglach) ,

B2 słabowidzący ,wśród kobiet i mężczyzn.

-Start rekreacyjny na dystansie 2,5 km (seniorzy 65+)

Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć koordynatorowi ksero orzeczenia o niepełnosprawności na odprawie technicznej lub wysłać skan razem ze zgłoszeniem  Uczestnicy winni posiadać własne gogle (kategoria B1) i kije do nordic walking.

Koordynator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości/rodzaju kategorii (zgodnie z regulaminem organizacji IMP Stowarzyszenia CROSS)

Zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestników tylko do koordynatora Jolanta Maźniak na e-mailem na adres jolmaz1960@o2.pl  w terminie do 26.05.2023 r. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, datę urodzenia ,PESEL, stopień niepełnosprawności oraz kategorię startową ( B1,B2, start rekreacyjny) oraz  dane przewodnika, orientacyjny czas przyjazdu i wyjazdu, oraz nr kontaktowy do przynajmniej 1 osoby z danego klubu

Zgłoszenia przesłane po terminie lub niekompletne mogą zostać pominięte bądź w przypadku wolnych miejsc rozpatrzone będą na końcu. Przy dużej liczbie chętnych zawodników, ilość miejsc na klub mogą być ograniczone.

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

Wpisowe:

Wpisowe w wysokości 60 zł płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

System rozgrywek:

Zawody rozegrane z zaktualizowanym Ramowym  Regulaminem Indywidualnych Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących Stowarzyszenia Cross w nordic - walking m.in. (zawodnicy B-1 tylko w goglach, kije wyłącznie do nordic - walking)

Odprawa techniczna:

Po kolacji o godzinie 19:00  w dniu 03.05.2023 r.                           

 

Koordynator
Jolanta Maźniak 609 055 131