SZKOLENIE ‘KROK NAPRZÓD 2023” Z ZAKRESU BRYDŻA USTKA, 08-22.05.2023 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

SZKOLENIE ‘KROK NAPRZÓD 2023” Z ZAKRESU BRYDŻA USTKA, 08-22.05.2023

Ostatnia modyfikacja: 1 maja 2023
szkolenia

KOMUNIKAT SZKOLENIA ‘KROK NAPRZÓD 2023”
Z ZAKRESU BRYDŻA

USTKA, 08-22.05.2023

Organizator:

Stowarzyszenie „Cross”

Koordynator: Mirosław Mirynowski, telefon: 606 271 016,
adres e-mail: miras112@wp.pl 

Termin i miejsce imprezy:

Szkolenie odbędzie się w dniach 08-22.05.2023 r.

Zakwaterowanie i wyżywienie:  OW „Dagmor” ul. Storczykowa 6 i OW. „Alicja” ul. Koszarowa 7, 76-270 Ustka.

Przyjazd uczestników 08.05.2023 r. w godzinach popołudniowych. Wyżywienie od kolacji 08.05.2023 r. do śniadania 22.05.2023 r..

Uczestnictwo:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie orzeczenia
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia  imienne uczestników dokonują kluby zrzeszone
w Stowarzyszeniu CROSS  do dnia 04.05.2023 r. 
na adres: miras112@wp.pl  dołączając scan formularza zgłoszeniowego.

(oryginał formularza oraz ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dostarczyć koordynatorowi w dniu rozpoczęcia szkolenia).

Formularze są dostępne na stronie Stowarzyszenia CROSS

Odpłatność:

Odpłatność za udział w szkoleniu od uczestnika i przewodnika wynosi 750 zł, (liczba przewodników ograniczona) Przewodnicy przysługują osobom całkowicie niewidomym, w pozostałych przypadkach
po uzgodnieniu z koordynatorem..

Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia „CROSS” w Santander Bank Polska S.A.

numer konta: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 po uzyskaniu potwierdzeniu udziału od koordynatora.

Pozostałe informacje:

Uczestnicy na czas trwania szkolenia będą ubezpieczeni przez organizatora w zakresie NNW. 

 Koordynator

Mirosław Mirynowski