SZKOLENIE Z ZAKRESU NORDIC WALKING MIĘDZYWODZIE 13-27.05.2023 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

SZKOLENIE Z ZAKRESU NORDIC WALKING MIĘDZYWODZIE 13-27.05.2023

Ostatnia modyfikacja: 29 kwietnia 2023
szkolenia

KOMUNIKAT SZKOLENIA Z ZAKRESU NORDIC WALKING

MIĘDZYWODZIE 13-27.05.2023

 

Organizator:

Stowarzyszenie „Cross”

Koordynator: Józef Plichta, telefon: 721 019 087, adres e-mail: jozefplichta1958@gmail.com .

Termin i miejsce imprezy:

Szkolenie odbędzie się w dniach 13-27.05.2023 r.

Zakwaterowanie i wyżywienie w Ośrodku „Varsowia”  ul. Wojska Polskiego 8, 72-415 Międzywodzie.

Przyjazd uczestników 13.05.2023 r. w godzinach popołudniowych. Wyżywienie od kolacji 13.05.2023 r. do śniadania 27.05.2023 r..

Uczestnictwo:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia  imienne uczestników dokonują kluby zrzeszone w Stowarzyszeniu CROSS  do dnia 07.05.2023 r. na adres: jozefplichta1958@gmail.com dołączając scan formularza zgłoszeniowego.

( oryginał formularza oraz ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dostarczyć koordynatorowi w dniu rozpoczęcia szkolenia).

Formularze są dostępne na stronie Stowarzyszenia CROSS

Odpłatność:

Odpłatność za udział w szkoleniu od uczestnika i przewodnika wynosi 750 zł, (liczba przewodników ograniczona) Przewodnicy przysługują osobom całkowicie niewidomym, w pozostałych przypadkach po uzgodnieniu z koordynatorem..

Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia „CROSS” w Santander Bank Polska S.A.

numer konta: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 po uzyskaniu potwierdzeniu udziału od koordynatora.

Pozostałe informacje:

Uczestnicy na czas trwania szkolenia będą ubezpieczeni przez organizatora w zakresie NNW.

Organizator nie zapewnia sprzętu sportowego. Zawodnicy przyjeżdżają na obóz z własnym sprzętem sportowym

 

 Koordynator

Józef Plichta