Mistrzostwa Stowarzyszenia „Cross” w szachach 14-24.03.2023 r. Wągrowiec - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Mistrzostwa Stowarzyszenia „Cross” w szachach 14-24.03.2023 r. Wągrowiec

Ostatnia modyfikacja: 23 lutego 2023
szachy

 

Komunikat Organizacyjny

Mistrzostw Stowarzyszenia „Cross” w szachach

14-24.03.2023 r. Wągrowiec

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów: Józefa Spychała, mail: xmysza@o2.pl, telefon: 509-816-704

Sędzia główny zawodów: Małgorzata Napierała i Krzysztof Derecki

 

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku.
Popieranie sportowego współzawodnictwa.

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników.

 

Termin i miejsce: 14-24.03.2023 r. Wągrowiec

Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy WIELSPIN, Wągrowiec, ul. Jeziorna 16

Uczestnictwo:

W Mistrzostwach mają prawo startu zawodnicy posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dysfunkcją wzroku.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross” do dnia 06.03.2023 r. na adres mailowy: xmysza@o2.pl z podaniem imienia, nazwiska, stopnia niepełnosprawności, kategorii i numeru pesel.

 

Wpisowe:

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej w kwocie 300 zł. Opłata klasyfikacyjno-rankingowa do PZSzach wynosi 30 zł za zawodnika płatna na miejscu na odprawie technicznej.

 

System rozgrywek:

System szwajcarski na dystansie 9 rund, czas gry – 90 minut + 30 sekund za każde wykonane posunięcie. Obowiązują przepisy gry PZSzach i FIDE przystosowane dla niewidomych. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zabrania kompletu szachów brajlowskich i zegara elektronicznego oraz ksero orzeczenia. Organizator zapewnia kilka kompletów szachów brajlowskich oraz zegarów elektronicznych.

 

Odprawa techniczna: 14.03.2023 r. o godz. 20:00

                                                               

Koordynator

Józefa Spychała