XVIII INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI W BOWLINGU OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH ELIMINACJE I FINAŁ OPOLE 2023 15 – 19.03.2023 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

XVIII INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI W BOWLINGU OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH ELIMINACJE I FINAŁ OPOLE 2023 15 – 19.03.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 23 stycznia 2023
bowling

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XVIII  INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI

W BOWLINGU OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

ELIMINACJE I FINAŁ

OPOLE 2023

15 – 19.03.2023 r.

 

Organizator:

Organizatorem Eliminacji i Finału Mistrzostw Polski osób niewidomych i słabowidzących
w bowling jest Stowarzyszenie „Cross” oraz Sekcja Niepełnosprawnych Niewidomych
i Słabowidzących PZK.

Termin zawodów:      15 – 19.03.2023 r.

Turniej eliminacyjny rozgrywany będzie w dniach 15 – 17.03.2023 r.

Turniej finałowy rozgrywany będzie w dniu 18.03.2023 r.

 

Koordynator:  Monika Grzybczyńska – tel. 537 408 053 ,

Miejsce i termin zawodów: Opole, 15– 19.03.2023 r.

Kręgielnia: Kręgielnia FitLife ul. Oleska 11, Opole

Zakwaterowanie : Szara Villa, ul. Oleska 11, Opole (pokoje 2,3,4 osobowe)

                              Hotel Opole Centrum  ul. Ludwika Waryńskiego 17 Opole( pokoje 2 osobowe)

Wyżywienie: Szara Villa oraz  Studencki Bufet-Stołówka REFLEKS (Wyższa Szkoła Medyczna) Opole, ul. Katowicka 68

Cele turnieju:

Wyłonienie finalistów Mistrzostw Polski w poszczególnych kategoriach sportowych, wśród kobiet i mężczyzn.

Wyłonienie Mistrzów Polski w poszczególnych kategoriach sportowych, wśród kobiet  i mężczyzn, w sezonie sportowym 2023 r.

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku

Popieranie sportowego współzawodnictwa

Sprawdzian kontrolny dla zawodników Kadry Narodowej w bowlingu

Warunki uczestnictwa:

Udział w turnieju może wziąć osoba posiadająca aktualną licencję zawodniczą
typu B na sezon 2023,  ważne badania lekarskie określające kategorię sportową oraz orzeczenie o niepełnosprawności /umiarkowany lub znaczny/

Asystentów dla zawodników B1 zapewnia własny klub. Zawodnicy kat. B1 startują w swoich goglach .

Regulaminy:                        

W trakcie zawodów obowiązuje Regulamin IBSA dla bowlingu oraz Ogólny Regulamin Zawodów NiS PZK.

System gry:

Kat. B1, B2, B3 rozgrywa 3 gry na jednym torze i 3 gry na drugim torze, przy tym samym podajniku kul (bez cross line).

Do finałów awansuje w każdej grupie (B1, B2, B3) z podziałem na kobiety i mężczyzn 50% plus jeden (np. jeżeli w eliminacjach kategorii B3 kobiet zagra 9 pań, do finałów awansuje 5 zawodniczek).

Minimalna ilość awansujących w każdej z kategorii to 3 osoby.

Mistrzem (Mistrzynią) Polski zostanie osoba, która uzyska najwyższą sumę z 12 gier (6 gier eliminacje + 6 gier finały). 
W przypadku remisu po 12 grach o uzyskanym miejscu decydować będzie, wyższa suma z 6 gier w finałach, następnie wyższa ostatnia gra w finałach, następnie przedostatnia, itd.

Do rankingu PZK  zaliczane będą osobno gry eliminacyjne (6) i finałowe (6 gier).

Do rankingu Cross zaliczane będą gry eliminacyjne

Opłaty:

Opłaty CROSS -  120 zł.  należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”: Santander Bank Polska S.A. 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035

Opłata startowa PZK- 50 zł płatne gotówką u koordynatora lub przelewem na konto PZK

WAŻNE: Obowiązuje limit zgłoszeń zgodny z przyznanym dofinansowaniem.

Istnieje możliwość startu przy pełnopłatnej kwocie – 200 zł doba/osoba lub 50 zł za same rzuty.

 

Zgłoszenia proszę wysyłać na adresy;  monika.grzyb@poczta.onet.pl oraz snpzk@interia.pl do dnia 24.02.2023 r.

W zgłoszeniu proszę o podanie; dnia i godziny przyjazdu, pesel, kategorię zawodnika, dane asystentów kat.B1 oraz dane kapitana klubu z nr  telefonu.

Lista startowa zostanie umieszczona na stronie internetowej Sekcji Niepełnosprawnych PZK – www.niepelnosprawni.pzkregl.pl

Zawodnicy grający w danym bloku zobowiązani są stawić się 30 min przed planowanym startem u Sędziego Głównego.

Zawodnicy/zawodniczki występują w strojach klubowych/ bowlingowych.

Nagrody:

Zwycięzcy z miejsc 1 – 3 MP otrzymają puchary oraz medale.

 

Odprawa techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się dnia 15.03.2023 r. o godz.19:30 (salka konferencyjna obok recepcji, jeden przedstawiciel klubu).

Wszelkie protesty przyjmowane będą wyłącznie  na piśmie, najpóźniej do 30 min od wystąpienia zdarzenia. Zgłaszający protest wnosi wadium w wysokości 150 zł. Protest rozstrzyga komisja w składzie – Sędzia Główny, Koordynator, Kapitan Sportowy (w zastępstwie członek Zarządu Sekcji znajdujący się na kręgielni)

 

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Komunikatu oraz  harmonogramu zawodów.