MISTRZOSTWA POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W NARCIARSTWIE BIEGOWYM Kościelisko 17 - 20.02.2023 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

MISTRZOSTWA POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W NARCIARSTWIE BIEGOWYM Kościelisko 17 - 20.02.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 21 stycznia 2023
biegi

KOMUNIKAT

MISTRZOSTW POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

W NARCIARSTWIE BIEGOWYM

Kościelisko 17 - 20.02.2023 r.

 

  1. Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS"

Koordynator: Józef Plichta, telefon: 721 019 087, a-mail: jozefplichta1958@gmail.com .

  1. Cel:

Wyłonienie  Mistrzów Polski w narciarstwie biegowym osób niewidomych i słabowidzących.

Podniesienie poziomu sportowego i popularyzacja narciarstwa biegowego wśród osób niewidomych i słabowidzących.                              

  1. Termin i Miejsce:

Mistrzostwa odbędą się w dniach 17-20.02.2023 na obiekcie biathlonowym w Kościelisku-Kirach..

Zakwaterowanie w Willi u Gąsieniców ul. Królewska 42 w Kościelisku.

Wyżywienie od kolacji 17.02.2023 r. do śniadania 20.02.2023 r w miejscu zakwaterowania. Uczestnicy obozu narciarskiego w Kościelisku (07-18.02.2023) mają zakwaterowanie i wyżywienie od obiadu 18.02.2023 do śniadania 20.02.2023 r.

 

Młodzież - zakwaterowanie i wyżywienie w Ośrodek Wypoczynkowy Chotarz ul. Nędzy-Kubińca 255 Kościelisko

 

  1. Uczestnictwo:

W Mistrzostwach Polski mogą brać udział zawodnicy posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub orzeczenie o niepełnosprawności z narządu wzroku do lat 16.

Kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności zawodnicy są zobowiązani dostarczyć przedstawicielowi organizatora  na odprawie technicznej.

 

  1. Wpisowe:

Wpisowe od zawodnika zrzeszonego w Stowarzyszeniu CROSS wynosi 90 zł; wpisowe za przewodnika wynosi 90 zł. Uczestnicy obozu narciarskiego płacą 60 zł.

Wpisowe jest płatne na konto Stowarzyszenia CROSS  nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub koordynatorowi na odprawie technicznej.

Zawodnicy do lat 21, a także ich opiekunowie/przewodnicy są zwolnieni z opłat.

 

6.Dystans i kategorie:

Sobota 18.02.2023    bieg długi – styl dowolny

Dystans:

5 km – kobiety,młodziki

10 km mężczyźni

Zawodnicy startują pojedynczo w interwale czasowym – kolejność startu oraz długość interwału ustalana jest przez organizatora i sędziów

 

Niedziela 19.02.2023 bieg krótki – styl klasyczny

Dystans:

2,5 km – kobiety, młodziki

5 km mężczyźni

Zawodnicy startują w kolejności wyników uzyskanych w biegu długim.

 

Klasyfikacja prowadzona będzie w kategoriach:

- młodzik/dziewczęta do lat 15

- juniorka do lat 21

- seniorka

- młodzik/chłopcy do lat 15

- junior  do lat 21

- senior

 

Klasyfikacja w kategorii wiekowej będzie możliwa po zgłoszeniu minimum 3 zawodników. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby zawodników, kategorie będą łączone.

 

Zawodnicy rywalizują razem z zastosowaniem odpowiedniej bonifikaty czasowej dla grupy B1

Kategoria B1 – osoby całkowicie niewidome – minus 12 procent czasu netto ( startują w zaciemnionych goglach)

Kategoria B2 –  osoby szczątkowidzące - łączona z Kategorią B3 – osoby słabowidzące – czas netto

 

Zwycięzcy biegów uzyskują tytuł Mistrza Polski osób niewidomych i słabowidzących.

  1. Przepisy

Biegi rozgrywane będą według obowiązujących przepisów Polskiego Związku Narciarskiego.

Jeżeli na zawodach nie będą wyznaczone „strefy prowadzenia zawodnika” kontakt fizyczny pomiędzy zawodnikiem i przewodnikiem będzie dozwolony na całej trasie.

Każdy zawodnik może startować z przewodnikiem – zapewnienie przewodników leży po stronie klubów zgłaszających zawodników.

  1. Zgłoszenia:

Zgłoszenia zawodników (imiona, nazwiska i daty urodzenia zawodników i przewodników) dokonują kluby  na adres: jozefplichta1958@gmail.com  do 11.02.2023 r.

  1. Odprawa Techniczna:

Odprawa techniczna 17.02.2023 o godz. 20.00 w miejscu zakwaterowania.

  1. Inne informacje:

W dniach 20-23.02.2023 w Kościelisku odbędą się Mistrzostwa Polski w biathlonie osób niewidomych i słabowidzących. Organizatorem zawodów jest Związek Kultury Fizycznej „Olimp”.  Więcej informacji o imprezie znajduje się na stronie www.zkfolimp.pl .

 

Koordynator
Józef Plichta