Obóz sportowy z zakresu NARCIARSTWA BIEGOWEGO Kościelisko 07- 18.02.2023 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Obóz sportowy z zakresu NARCIARSTWA BIEGOWEGO Kościelisko 07- 18.02.2023

Ostatnia modyfikacja: 21 grudnia 2022
obozy

KOMUNIKAT obozu sportowego niewidomych i słabowidzących

z zakresu NARCIARSTWa BIEGOWego

Kościelisko 07- 18.02.2023

Do pobrania - Formularz zgłoszeniowy

Organizator:

Stowarzyszenie „Cross”

Koordynator: Józef Plichta, telefon: 721 019 087, adres e-mail: jozefplichta1958@gmail.com .

Termin i miejsce imprezy:

Obóz odbędzie się w dniach 07-18.02.2023 r.

Zakwaterowanie i wyżywienie w Ośrodku „Willa u Gąsieniców”  ul. Królewska 42, 34-511 Kościelisko. Przyjazd uczestników 07.02.2023 r. w godzinach popołudniowych. Wyżywienie od kolacji 07.02.2022 r. do obiadu 18.02.2023 r.

Dojazd z Zakopanego busem  w kierunku Kościelisko-Kiry.

Uczestnictwo:

Warunkiem uczestnictwa w obozie jest posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku oraz posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w obozie narciarskim (narciarstwo biegowe). Proszę o przywiezienie ze sobą kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku. Przewodnik/asystent powinien posiadać umiejętności biegania na nartach.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia  imienne uczestników dokonują kluby zrzeszone w Stowarzyszeniu CROSS  do dnia 21.01.2023 r. na adres: jozefplichta1958@gmail.com dołączając skan formularza zgłoszeniowego

(oryginał dostarczyć koordynatorowi w dniu rozpoczęcia obozu) i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  uczestnika. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się na obóz mają osoby czynnie uprawiające narciarstwo biegowe.

Odpłatność:

Odpłatność za udział w szkoleniu od uczestnika i przewodnika wynosi 715 zł,  a od przewodnika osoby całkowicie niewidomej 600 zł (liczba przewodników ograniczona).

Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia „Cross” w Santander Bank Polska S.A.

numer konta: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 po uzyskaniu potwierdzeniu udziału od koordynatora. Potwierdzenie przelewu wpłaty oraz ksero orzeczenia należy okazać na rozpoczęciu obozu.

Pozostałe informacje:

Uczestnicy na czas trwania obozu będą ubezpieczeni przez organizatora w zakresie NNW.

Organizator nie zapewnia sprzętu sportowego. Na obozie będzie możliwość smarowania nart. Zawodnicy przyjeżdżają na obóz z własnym sprzętem sportowym (narty, kijki, buty narciarskie).

Celem obozu jest nauka techniki w biegach narciarskich i przygotowanie uczestników do  startu w zawodach sportowych.

 

Po zakończeniu obozu planowane są Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w narciarstwie biegowym. Zakwaterowanie i wyżywienie „Willa u Gąsieniców”  ul. Królewska 42, 34-511 Kościelisko. Więcej informacji w oddzielnym komunikacie.

 

Koordynator

Józef Plichta