Finał Indywidualnych Mistrzostw Polski kobiet w warcabach stupolowych Ustka 04-14.11.2022 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Finał Indywidualnych Mistrzostw Polski kobiet w warcabach stupolowych Ustka 04-14.11.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 13 października 2022
zawody

 

Komunikat Organizacyjny

Finału Indywidualnych Mistrzostw Polski kobiet w warcabyach stupolowych

Ustka  04-14.11.2022 r.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”.
w Warszawie.

Koordynator – Mirosław Mirynowski Tel. 606 271 016

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: "Wspólny start 2022 (...)”.

Termin i miejsce:
04-14.11.2022 r., USTKA ul. Storczykowa  6,   OW „Dagmor”.

Cele turnieju:
Wyłonienie najlepszych zawodniczek Stowarzyszenia CROSS w warcabach stupolowych

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku
Popieranie sportowego współzawodnictwa

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników

Propagowanie warcabów  jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku

Uczestnictwo:
W finale prawo udziału mają :

Trzy medalistki z 2021  r.  tj.: Ewa Wieczorek, Wentowska Barbara, Szela Dorota.

oraz  9 najlepszych zawodniczek z półfinału w roku 2022

Koszt udziału 250 zł.  od zawodniczki.

Należy wpłacić na konto Stowarzyszenia CROSS. Nr. konta 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035.

Potwierdzenie przelewu i ksero orzeczenia należy okazać i zostawić u koordynatora.

System rozgrywek:
Turniej zostanie rozegrany systemem kołowym  na dystansie 11 rund przy zegarach elektronicznych.

Tempo gry 80 min.+ 1 minuta za 1 ruch na zawodniczkę.

Klasyfikacja zawodniczek zgodna z Kodeksem PZWarc.

Najlepsze zawodniczki otrzymają; puchary i medale.

Zgłoszenia
Potwierdzenie udziału do dnia 21.10.2022 r. zgłaszają Zarządy klubów zakwalifikowanych zawodniczek na adres koordynatora email klub-zryw@wp.pl

 

Przyjazd zawodniczek w godzinach popołudniowych 04.11.2022 r.

Wyżywienie od kolacji w dniu 04.11.2022 r. do śniadania 14.11.2022 r.

Zawodniczki powinny posiadać warcaby i zegar elektroniczny.

Odprawa techniczna 04.11.2022r. o godzinie 20.00.

Bliższych informacji udziela Mirosław Mirynowski tel. 606 271 016

Koordynator zastrzega sobie prawo interpretacji komunikatu.

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Mirosław Mirynowski