PUCHAR XXX-LECIA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLING 20.10 – 23.10.2022 r., OPOLE - Stowarzyszenie CROSS
Baner

PUCHAR XXX-LECIA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLING 20.10 – 23.10.2022 r., OPOLE

Ostatnia modyfikacja: 10 września 2022
bowling

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

PUCHAR XXX-LECIA OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W BOWLING

20.10 – 23.10.2022 r., OPOLE

 

Do pobrania - BLOK STARTOWE

Organizator:

Organizatorem Pucharu XXX-lecia jest Stowarzyszenie „Cross”.

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2022”.

 

Koordynator:

Joanna Staliś, askastalis@interia.pl, tel. 600 523 621

 

Sędzia główny zawodów:

Hibner Adrian

 

Termin i miejsce:

Termin : 20 – 23.10.2022 r., OPOLE

Miejsce zawodów: Kręgielnia FitLife ul. Oleska 11, Opole

Zakwaterowanie: Szara Villa, ul. Oleska 11, Opole.

Wyżywienie: Szara Villa oraz  Studencki Bufet-Stołówka REFLEKS (Wyższa Szkoła Medyczna) Opole,
ul. Katowicka 68

 

Cele:

Wyłonienie zdobywców Pucharów XXX-lecia w kategoriach B1,B2,B3 wśród kobiet i mężczyzn

Wyłonienie zwycięzców w kategoriach B1,B2,B3 wśród kobiet i mężczyzn do rankingu CROSS

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku

Popieranie sportowego współzawodnictwa

Propagowanie bowlingu sportowego, jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku

 

Warunki uczestnictwa:

W zawodach mogą̨ startować́ zawodnicy:

  • W zawodach mogą wziąć udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” - osoby niewidome
    i słabowidzące, posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku (potwierdzony aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności).
  • aktualne badanie lekarskie określające kategorię sportową (aktualne w dniu zgłoszenia, nie tracące

ważności w trakcie zawodów),

Zawodników obowiązuje sportowy strój klubowy (koszulka z logo klubu, długie spodnie materiałowe, obuwie bowlingowe). Asystentów obowiązuje strój sportowy. Asystentów dla zawodników B1 zapewnia macierzysty klub.

Zawodnicy kategorii B1 startują̨ w swoich goglach oraz przy barierkach (zabezpiecza organizator).

 

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ. MOŻLIWE LIMITY MIEJSC DLA KLUBÓW.

System rozgrywek:

Turniej przeprowadzony zgodnie z regulaminem ogólnopolskich zawodów w bowling sportowy zatwierdzonym przez Prezydium Stowarzyszenia „Cross”.

System gry - eliminacje, a potem czwórka najlepsza w kategorii B1, B2, B3 grane będą pojedynki finałowe w systemie pucharowym. W pojedynku dwie gry grają (system cross-line):

1 runda półfinał 1 z 4 i 2 z 3

2 runda finały - zwycięzcy półfinałów o miejsca 1,2 oraz przegrani półfinałów o miejsca 3,4.

Turniej rozgrywany będzie na 12 torach. Na torach 11-12 startować będą zawodnicy kategorii B1, natomiast na torach 1-10 rywalizować będą zawodnicy B2 i B3 po dwóch na torze (zawodnicy dobierają się sami). Losowanie torów odbędzie się na odprawie technicznej.

Zawodnicy startujący w danym bloku zobowiązani są stawić się 30 min przed planowanym startem u Sędziego Głównego.

Smarowanie torów zostanie ustalone na odprawie technicznej.

Harmonogram zawodów w załączeniu.

 

Odpłatność:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 75 zł (CROSS).

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:

Santander Bank Polska S.A. 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub gotówką u koordynatora. Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi przed rozpoczęciem zawodów. Bez dokonania powyższej opłaty zawodnik nie będzie dopuszczony do rozgrywek.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym, w miarę możliwości organizatora i po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem (liczba miejsc ograniczona).

 

Nagrody:

Zwycięzcy Pucharu XXX-lecia otrzymają puchar, natomiast miejsca 1-3 medale.

 

Termin zgłaszania zawodników:

Termin zgłoszeń mija ostatecznie do dnia 2 października 2022 r.

W zgłoszeniu proszę o podanie: pesel, dnia i godziny przyjazdu oraz wyjazdu zawodnika oraz dane asystentów zawodników w kategorii B1.

 

Odprawa techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się dnia 20.10.2022 r. o godz.19:30 (salka konferencyjna obok recepcji, jeden przedstawiciel klubu).

 

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego komunikatu oraz harmonogramu zawodów.

Zapraszam do udziału w zawodach koordynator - Joanna Staliś