Drużynowe Mistrzostwa Polski, Pucharu Polski NIEWIDOMYCH i SŁABOWIDZĄCYCH W NORDIC WALKING JANIKÓW 2-5.09.2022 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Drużynowe Mistrzostwa Polski, Pucharu Polski NIEWIDOMYCH i SŁABOWIDZĄCYCH W NORDIC WALKING JANIKÓW 2-5.09.2022

Ostatnia modyfikacja: 1 sierpnia 2022
zawody

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Drużynowych Mistrzostw Polski, Pucharu Polski

NIEWIDOMYCH i SŁABOWIDZĄCYCH W NORDIC WALKING

JANIKÓW 2-5.09.2022

Do pogrania

Formularz zgłoszeniowy

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów:  Dariusz Rutkowski 507067266

Sędzia główny zawodów: Tomasz Niewodniczański

 

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku.
Popieranie sportowego współzawodnictwa, podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników. Popularyzacja rywalizacji sportowej w duchu fair play.

Propagowanie nordic walking, jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku. Doskonalenie techniki marszu nordic walking.

 

Termin i miejsce:

Zawodnicy przyjeżdżają w dniu 2.09.2022 r w godzinach popołudniowych do Hotelu. Wyżywienie od kolacji 2.09.2022r. do śniadania 5.09.2021r.

Adres zakwaterowania:

Hotel Marta ul. Gazowa 2, 55-200 Oława.

Adres części oficjalnej:   

Hotel Probus ul. Młyńska 16, 55-200 Oława

 

Uczestnictwo:

W zawodach mogą wziąć udział osoby niewidome lub słabowidzące posiadające aktualne orzeczenie o znacznej lub umiarkowanej utracie wzroku (kserokopię orzeczenia KIZ należy przekazać koordynatorowi).

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross” prosimy przesyłać do dnia 26.08.2022 na adres mailowy: marcinposiek@gmail.com z podaniem imienia, nazwiska, grupy startowej (B1, B2), daty urodzenia oraz danych osób towarzyszących (liczba miejsc ograniczona) a także terminu przyjazdu i wyjazdu. Każdy klub CROSS posiadający aktywną sekcję nordic walking ma prawo zgłoszenia do 6 zawodników (2 drużyn) po zaniżonej odpłatności podanej poniżej. Koordynator ma prawo do przydzielenia klubom większej ilości niskopłatnych miejsc wyłącznie w przypadku posiadania wolnych miejsc po upływie terminu zgłoszenia tj. po 26.08.2022r.

 Na drużynę składają się 3 osoby (kobiety i mężczyźni w dowolnej mieszanej konfiguracji z jednego klubu).

 

Wpisowe:

każdy zawodnik i przewodnik/opiekun zobowiązani są do uiszczenia opłaty w wysokości 75 zł. Bez dokonania powyższej opłaty uczestnik nie będzie zakwaterowany ani dopuszczony do rywalizacji. Liczba miejsc noclegowych ograniczona. W przypadku braku miejsc istnieje możliwość (po otrzymaniu aprobaty organizatora) samego startu w marszu  – opłata startowa – 20zł. W przypadku opłaty przelewem należy posiadać potwierdzenie. Wpisowe płatne przed rozpoczęciem zawodów na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

 

System rozgrywek:

zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z RAMOWYM REGULAMINEM INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W NORDIC WALKING (NW). Regulamin dostępny na stronie internetowej CROSS.

Zawody zostaną przeprowadzone w grupach startowych:

- B1 (niewidomy z przewodnikiem w kontakcie stałym-uprząż, w goglach lub okularach dociskających),

- B2 (słabowidzący bez gogli i okularów dociskających , z przewodnikiem - kontakt stały - uprząż lub kontakt wzrokowy, słowny lub bez przewodnika)

Przewodnikami mogą być zawodnicy kategorii B-2 startujący z własnymi numerami startowymi, których stan wzroku pozwala na bezpieczne prowadzenie zawodnika B-1 lub B-2.

Zawody zostaną przeprowadzone w grupach wiekowych: junior (do 18 roku) i senior.

Trasa:

zawody zostaną przeprowadzone na znakowanych szlakach Nordic Walking – długość ok.5 km. Trasa prowadzi leśnymi duktami. Dostosowana do potrzeb większości zawodników słabowidzących.

 

Odprawa techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się dnia 2.09.2022 r godz. 21.00

 

Zawodnicy winni posiadać:
Strój sportowy dostosowany do warunków atmosferycznych,

Aktualne badania lekarskie (zaświadczenie lekarskie – wystarczy lekarz rodzinny) lub własne oświadczenie

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Kije do nordic walking, zapewniające możliwość stosowania poprawnej techniki marszu

 

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Informacje dodatkowe:

  1. Miejsce zakwaterowania jest w odległości 550 m od Dworca PKP Oława.
  2. Drużyny zapewniają przewodników we własnym zakresie. Istnieje ograniczona możliwość obsługi przewodnikowskiej przez organizatorów. Decyduje kolejność i liczba zgłoszeń. Wymaga wcześniejszego zamówienia w zgłoszeniu z podaniem liczby osób, grupy startowej i orientacyjnego czasu przejścia 5km. Z przyczyn organizacyjnych, organizator zastrzega, że przydział przewodników nastąpi po zamknięciu listy zgłoszeniowej tj. po 26 sierpnia, mając na uwadze kolejność zgłoszeń i kategorię startową osoby zamawiającej – preferencja zawodników grupy startowej B1.
  3. Preferencje dotyczące zakwaterowania prosimy podać w zgłoszeniu. W miarę możliwości zostaną uwzględnione.
  4. Organizator nie zapewnia kijów nordic walking.

Osoba obsługująca zgłoszenia:

Marcin Pleśniak – tel. 603314121 mail: marcinposiek@gmail.com

Koordynator:

Dariusz Rutkowski – tel. 507067266