MISTRZOSTWA POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W NARCIARSTWIE BIEGOWYM Kościelisko 18 - 21.02.2022 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

MISTRZOSTWA POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W NARCIARSTWIE BIEGOWYM Kościelisko 18 - 21.02.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 2 lutego 2022
biegi

KOMUNIKAT

MISTRZOSTW POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH

W NARCIARSTWIE BIEGOWYM

Kościelisko 18 - 21.02.2022 r.

 

  1. Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS"

Koordynator: Józef Plichta, telefon: 721 019 087, a-mail: jozefplichta1958@gmail.com .

  1. Cel:

Wyłonienie  Mistrzów Polski w narciarstwie biegowym osób niewidomych i słabowidzących.

Podniesienie poziomu sportowego i popularyzacja narciarstwa biegowego wśród osób niewidomych i słabowidzących.

  1. Termin i Miejsce:

Mistrzostwa odbędą się w dniach 18-21.02.2022 w Zakopanem.

Zakwaterowanie w Willi u Gąsieniców ul. Królewska 42 w Kościelisku.

Wyżywienie od kolacji 18.02.2022 r. do śniadania 21.02.2022 r w miejscu zakwaterowania.

  1. Uczestnictwo:

W Mistrzostwach Polski mogą brać udział zawodnicy posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub orzeczenie o niepełnosprawności z narządu wzroku do lat 16.

Kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności zawodnicy są zobowiązani dostarczyć przedstawicielowi organizatora  na odprawie technicznej.

  1. Wpisowe:

Wpisowe od zawodnika zrzeszonego w Stowarzyszeniu CROSS wynosi 75 zł; wpisowe za przewodnika wynosi 75 zł.

Wpisowe jest płatne na konto Stowarzyszenia CROSS  nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub koordynatorowi na odprawie technicznej.

Zawodnicy do lat 21, a także ich opiekunowie/przewodnicy są zwolnieni z opłat.

6.Dystans i kategorie:

Sobota 19.02.2022    bieg długi – styl dowolny

Dystans:
5 km – kobiety,młodziki
10 km mężczyźni

Zawodnicy startują pojedynczo w interwale czasowym – kolejność startu oraz długość interwału ustalana jest przez organizatora i sędziów

Niedziela 20.02.2022 bieg krótki – styl klasyczny

Dystans:
2,5 km – kobiety, młodziki
5 km mężczyźni

Zawodnicy startują w kolejności wyników uzyskanych w biegu długim.

Klasyfikacja prowadzona będzie w kategoriach:
- młodzik/dziewczęta do lat 15
- juniorka do lat 21
- seniorka
- młodzik/chłopcy do lat 15
- junior  do lat 21
- senior

Klasyfikacja w kategorii wiekowej będzie możliwa po zgłoszeniu minimum 3 zawodników. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby zawodników, kategorie będą łączone.

Zawodnicy rywalizują razem z zastosowaniem odpowiedniej bonifikaty czasowej dla grupy B1

Kategoria B1 – osoby całkowicie niewidome – minus 12 procent czasu netto ( startują w zaciemnionych goglach)

Kategoria B2 –  osoby szczątkowidzące - łączona z Kategorią B3 – osoby słabowidzące – czas netto

Zwycięzcy biegów uzyskują tytuł Mistrza Polski osób niewidomych i słabowidzących.

  1. Przepisy

Biegi rozgrywane będą według obowiązujących przepisów Polskiego Związku Narciarskiego.

Jeżeli na zawodach nie będą wyznaczone „strefy prowadzenia zawodnika” kontakt fizyczny pomiędzy zawodnikiem i przewodnikiem będzie dozwolony na całej trasie.

Każdy zawodnik może startować z przewodnikiem – zapewnienie przewodników leży po stronie klubów zgłaszających zawodników.

  1. Zgłoszenia:

Zgłoszenia zawodników (imiona, nazwiska i daty urodzenia zawodników i przewodników) dokonują kluby  na adres: jozefplichta1958@gmail.com  do 12.02.2022 r.

  1. Odprawa Techniczna:

Odprawa techniczna 18.02.2022 o godz. 20.00 w miejscu zakwaterowania.

  1. Inne informacje:

W dniach 20-23.02.2022 w Kościelisku odbędą się Mistrzostwa Polski w biathlonie osób niewidomych i słabowidzących. Organizatorem zawodów jest Związek Kultury Fizycznej „Olimp”.  Więcej informacji o imprezie znajduje się na stronie www.zkfolimp.pl .

 

                                                                                                         Koordynator

                                                                                                         Józef Plichta