stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych Stowarzyszenie kultury fizycznej sportu i turystyki niewidomych i słabowidzacych

Władze Stowarzyszenia

Władze Stowarzyszenia dbają o rozwój i wspierają sekcje sportowe działające w poszczególnych jednostkach terytorialnych (klubach).
 
Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
  • Krajowy Sejmik Stowarzyszenia
  • Rada Krajowa
  • Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
  • Sąd Koleżeński Stowarzyszenia
 
Władze Stowarzyszenia pochodzą z wyboru.
Ostatni Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy odbył się 21.11.2015 roku w Wągrowcu.
Kadencja władz naczelnych trwa 4 lata.

W skład Rady Krajowej Stowarzyszenia Cross wchodzą:
 
 Józefa Spychała- Prezes
 Mirosław Mirynowski- Wiceprezes
 Joanna Staliś - Wiceprezes
 Jerzy Hanus - Sekretarz Generalny
 Adam Dzitkowski - Członek Prezydium
 Wacław Morgiewicz - Członek Prezydium
 Józef Plichta - Członek Prezydium
 Krzysztof Badowski- Członek Rady Krajowej
 Kazimierz Curyło - Członek Rady Krajowej
 Michał Czarski- Członek Rady Krajowej
 Andrzej Gasiul - Członek Rady Krajowej
 Anna Grabowicz - Członek Rady Krajowej
 Piotr Łożyński - Członek Rady Krajowej
 Janina Maksymowicz - Członek Rady Krajowej
 Antoni Szczuciński - Członek Rady Krajowej

 

 

Do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Cross wybrani zostali:

1. Jolanta Maźniak - Przewodnicząca

2. Zofia Sarnacka - Wiceprzewodnicząca

3. Sławomir Gruszkowski - Sekretarz
4. Józefa Juźko - Członek
5. Lidia Piechowicz - Członek
6. Alicja Pogorzelska - Członek

7. Grażyna Woźniak - Członek


Do Sądu Koleżeńskiego wybrani zostali:

1. Irena Curyło - Przewodnicząca
2. Stanisław Piasek - Wiceprzewodniczący
3. Grzegorz Nowak - Sekretarz
4. Janusz Polakowski - Członek
5. Tadeusz Kolbusz - Członek
6. Renata Tomaszewska - Członek
7. Krystyna Krajewska - Członek
8. Zbigniew Olbryś - Członek
9. Stanisław Raczek - Członek