Finał Indywidualnych Mistrzostw Polski kobiet w warcabach stupolowych Sękocin 17.06 - 29.06.2023 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Finał Indywidualnych Mistrzostw Polski kobiet w warcabach stupolowych Sękocin 17.06 - 29.06.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 15 maja 2023
warcaby

Komunikat Organizacyjny

 Finału Indywidualnych Mistrzostw Polski  kobiet w warcabach stupolowych

Sękocin  17.06  -  29.06.2023 r.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross” ul. Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa

Koordynator – Wacław Morgiewicz, telefon: 603 198 909, mail: ksbialystok@piasta.pl

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu „Tylko dla Mistrzów 2023”.

 

Termin i miejsce:

17.06 - 29.06.2023  r. Hotel "Groman" Sękocin Stary k/Warszawy ul. Al. Krakowska 76

 

Cele turnieju:
Wyłonienie najlepszych zawodniczek Stowarzyszenia CROSS w warcabach stupolowych

Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku
Popieranie sportowego współzawodnictwa

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników

Propagowanie warcabów  jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku

 

Uczestnictwo:

W finale prawo udziału mają :

Trzy medalistki z 2022  r.  t.j. Ewa Wieczorek, Wójcik Barbara, Malcer Joanna oraz  9 najlepszych zawodniczek z półfinału w roku 2023 r.: Skonieczna Grażyna, Jakubaszek Władysława, Bonik Teresa, Kacprzak Barbara, Gołębiowska-Fryga Barbara, Jagieła Elżbieta, Wentowska Barbara, Borowiec Teresa, Zielińska Mirosława. Rezerwowe: Górzna Maria, Maćkowiak Hanna.

Przewodnicy dla zawodników całkowicie niewidomych.

Koszt udziału 360 zł.  od zawodniczki .

Należy wpłacić na konto Stowarzyszenia CROSS. Nr. konta 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035

Potwierdzenie przelewu i ksero orzeczenia należy okazać i zostawić u koordynatora

 

System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany systemem kołowym  na dystansie 11 rund przy zegarach elektronicznych.

Tempo gry 80 min. + 1 minuta za 1 ruch na zawodnika.

Klasyfikacja zawodników zgodna z Kodeksem PZWarc.

Najlepsze zawodniczki otrzymają; puchary i medale.

 

Zgłoszenia

Potwierdzenie udziału do dnia 30.05.2023 r. zgłaszają Zarządy klubów zakwalifikowanych zawodniczek na adres koordynatora email ksbialystok@piasta.pl

Przyjazd zawodników w godzinach popołudniowych 17.06.2023r.

Wyżywienie od kolacji w dniu 17.06.2023 r. do śniadania 29.06.2023 r.

Zawodniczki powinni posiadać warcaby i zegar elektroniczny.

 

Odprawa techniczna 17.06.2023r. o godzinie 20.00.

Bliższych informacji udziela Wacław Morgiewicz tel. 603 198 909

Koordynator zastrzega sobie prawo interpretacji komunikatu.

 

Ze sportowym pozdrowieniem

Wacław Morgiewicz