DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA STOWARZYSZENIA „CROSS” W SZACHACH 12 – 20.06.2023 r. WĘGIERSKA GÓRKA - Stowarzyszenie CROSS
Baner

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA STOWARZYSZENIA „CROSS” W SZACHACH 12 – 20.06.2023 r. WĘGIERSKA GÓRKA

Ostatnia modyfikacja: 4 maja 2023
szachy

KOMUNIKAT
DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW
STOWARZYSZENIA „CROSS” W SZACHACH

Termin i miejsce

Drużynowe Mistrzostwa Stowarzyszenia „Cross” w Szachach odbędą się w dniach
12 – 20.06.2023 r. w Węgierskiej Górce

Przyjazd 12.06.2023 (od kolacji). Wyjazd po śniadaniu 20.06.2023 r.

Organizator

Organizatorem Mistrzostw jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”, a koordynatorem jest Jerzy Hanus

Cel turnieju

Popularyzacja gry w szachy, podniesienie poziomu sportowego, krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku, wyłonienie najlepszych klubowych drużyn Stowarzyszenia „Cross”.

Uczestnictwo

W Mistrzostwach mają prawo startu drużyny, które zostaną zakwalifikowane przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS w Warszawie.

W turnieju biorą udział drużyny składające się z 4 zawodników (w tym junior lub kobieta) + rezerwowy + trener lub opiekun - w sumie 6 osób posiadających uprawnienia do gry w Mistrzostwach. Organizator ma prawo dopuścić do startu drużynę w 3 osobowym składzie.

Warunkiem udziału w mistrzostwach jest posiadanie znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku oraz członkostwo w Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”. Wymagane ksero orzeczenia.

Zgłoszenia do mistrzostw prosimy przesyłać do dnia 27.05.2023 na adres mailowy: jerzyhanus@vp.pl z podaniem imienia, nazwiska, stopnia niepełnosprawności, kategorii i numeru pesel. Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

Wpisowe

Wpisowe wynosi 240 zł za osobę (również za opiekuna osoby całkowicie niewidomej). Opłatę należy wnieść na konto Stowarzyszenia CROSS nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub gotówką u koordynatora na odprawie technicznej /zalecane wpłaty bezpośrednio na konto/. Opłata klasyfikacyjno-rankingowa do PZSzach/ turniej będzie zgłoszony do FIDE/ wynosi 30 zł za zawodnika.

System rozgrywek

Obowiązywać będzie system kołowy.  Obowiązują przepisy gry PZSzach i FIDE przystosowane dla niewidomych. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zabrania kompletu szachów brajlowskich i zegara elektronicznego oraz ksero orzeczenia.

Odprawa techniczna

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do udziału w odprawie technicznej w dniu 12.06.2023 r. o godz. 20.00.

Sędzia główny zawodów: Leszek Bakalarz

Nagrody: puchary, medale, nagrody rzeczowe.

KOORDYNATOR 
Jerzy Hanus Tel. 504 069 251