Obóz Sportowy w zakresie żeglarstwa SIEMIANY, 16-28.07.2023 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Obóz Sportowy w zakresie żeglarstwa SIEMIANY, 16-28.07.2023

Ostatnia modyfikacja: 24 kwietnia 2023
sporty_wodne

Komunikat Organizacyjny

Obozu Sportowego w zakresie żeglarstwa

SIEMIANY, 16-28.07.2023

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator  obozu : Klaudia Żelazowska , e-mail: kmzelazowska@gmail.com , nr Tel.: 602 67 56 54

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Cel:

Wyszkolenie wykwalifikowanego członka załogi jachtu żaglowego, popularyzacja żeglarstwa jako doskonałej formy rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niewidomych i słabo widzących, zapewnienie godziwego wypoczynku i rywalizacji sportowej.

Termin i miejsce:

Od  16-28.07.2023 r., Siemiany

Obóz rozpoczyna się w dniu 16 lipca kolacją a kończy się śniadaniem w dniu 28 lipca 2023 r.

Uczestnictwo:

W obozie mogą brać udział wyłącznie członkowie Stowarzyszenia „CROSS”.  Warunkiem uczestnictwa w obozie jest posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku oraz posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w obozie żeglarskim .W przypadku braku zaświadczenia lekarskiego uczestnik jest zobowiązany do podpisania stosownego oświadczenia o stanie zdrowia.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 22.05.2023 r. na adres email : kmzelazowska@gmail.com  tytułem „obóz żeglarski 2023” ,dołączając skan formularza zgłoszeniowego ,orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uczestnika (oryginał formularzy i ksero orzeczenia uczestnik zobowiązany jest dostarczyć koordynatorowi w dniu rozpoczęcia obozu).

Obóz ma charakter sportowy w związku z tym każdy uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą obuwie sportowe i strój sportowy, strój kąpielowy, nakrycie głowy, okulary ochronne przed słońcem i ubiór na różne warunki pogodowe.

Odpłatność:

Osoby zakwalifikowane i wpisane na listę uczestników obozu do 29.05.2023 r. otrzymają potwierdzenie udziału wraz z informacjami dotyczącymi dojazdu.

Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do udziału w obozie należy uiścić opłatę w wysokości 780,00 zł.

Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia „CROSS” Warszawa  nr konta:73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska SA. do 5.06.2023 r. i przesłać potwierdzenie wpłaty do koordynatora obozu.

                                 

Ze sportowym  pozdrowieniem

Koordynator Klaudia Żelazowska