Mistrzostwa Stowarzyszenia „Cross” kobiet w szachach 09-19.05.2023 r. Sarbinowo - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Mistrzostwa Stowarzyszenia „Cross” kobiet w szachach 09-19.05.2023 r. Sarbinowo

Ostatnia modyfikacja: 18 kwietnia 2023
szachy

Komunikat Organizacyjny

Mistrzostw Stowarzyszenia „Cross” kobiet w szachach

09-19.05.2023 r. Sarbinowo

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów: Monika Kochowicz, mail: xmysza@o2.pl, telefon: 693-266-197

Sędzia główny zawodów: Małgorzata Napierała i Witalis Sapis

 

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku.
Popieranie sportowego współzawodnictwa.

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników.

 

Termin i miejsce:

09-19.05.2023 r. Sarbinowo

Sophia Bryza - Centrum Rehabilitacji i Wypoczynku, Plażowa 4, 76-034 Sarbinowo, tel. 94 316 57 27

Uczestnictwo:

W Mistrzostwach mają prawo startu zawodniczki posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z dysfunkcją wzroku.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross” do dnia 28.04.2023 r. na adres mailowy: xmysza@o2.pl z podaniem imienia, nazwiska, stopnia niepełnosprawności, kategorii i numeru pesel.

 

Wpisowe:

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross” nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A. lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej w kwocie 300 zł (również za opiekuna osoby całkowicie niewidomej). Opłata klasyfikacyjno-rankingowa do PZSzach wynosi 30 zł za zawodniczkę płatna na miejscu na odprawie technicznej.

 

System rozgrywek:

System szwajcarski na dystansie 9 rund, czas gry – 90 minut + 30 sekund za każde wykonane posunięcie. Obowiązują przepisy gry PZSzach i FIDE przystosowane dla niewidomych. Każda zawodniczka zobowiązana jest do zabrania kompletu szachów brajlowskich oraz ksero orzeczenia. Organizator zapewnia kilka kompletów szachów brajlowskich oraz zegary elektroniczne.

Odprawa techniczna: 09.05.2023 r. o godz. 20:00

                                                               

Koordynator
Monika Kochowicz