Puchar Polski Niewidomych i Słabowidzących w Warcabach Stupolowych Pogorzelica 18-26.05.2023 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Puchar Polski Niewidomych i Słabowidzących w Warcabach Stupolowych Pogorzelica 18-26.05.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 9 maja 2023
warcaby

Komunikat Organizacyjny Pucharu Polski

Niewidomych i Słabowidzących w Warcabach Stupolowych

Pogorzelica 18-26.05.2023 r.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów: Jolanta Maźniak; mail: jolmaz1960@o2.pl, telefon: 609 055 131

Sędzia główny zawodów: Robert Sobczyk

 

Cel:

Wyłonienie  najlepszych zawodników Pucharu Polski w warcabach stupolowych.

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Popieranie sportowego współzawodnictwa.

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników.

 

Termin i miejsce:

18-26.04.2023 r.; Pogorzelica

O.W. DIUNA 72-451 Pogorzelica ul. Teligi 5

 

Uczestnictwo:

W turnieju mogą wziąć udział zawodnicy niewidomi i słabowidzący, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku posiadające aktualne orzeczenie. Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  koordynatorowi na odprawie technicznej.

Przewodnik przysługuje zawodnikom całkowicie niewidomym.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia wyłącznie za pośrednictwem Klubu należy przesłać do dnia 05.05.2023 r. na adres: e-mail: jolmaz1960@o2.pl

W zgłoszeniu prosimy o podanie: imienia, nazwiska i numer PESEL zawodników i przewodników oraz godziny przyjazdu.

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

 

Wpisowe:

Koszt udziału zawodnika i przewodnika w uzasadnionych przypadkach wynosi 240 zł.

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”

nr konta: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.

lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

Potwierdzenie opłaty wraz z orzeczeniami zawodniczek należy przedstawić na odprawie technicznej.

 

System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

Czas rozgrywania partii na zegarach elektronicznych 80 minut plus 1 minuta za ruch na zawodnika.

Klasyfikacja zawodników zgodna z Kodeksem PZWarc.

Zawodnicy powinni posiadać warcaby i zegar elektroniczny.

Zawodnicy grający białymi zapewniają sprzęt.

Szczegóły organizacyjne zostaną podane na odprawie technicznej .

 

Odprawa techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się 18.05.2023 r. o godz. 19:30.

Proszę o przyjazd zawodników 18.05.2023 r. w godzinach popołudniowych.

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzenia zmian.

 

Koordynator:

Jolanta Maźniak 609 055 131