Ogólnopolski Obóz Sportowy w zakresie Nordic Walking, Warcaby POGORZELICA, 24.05 - 05.06.2023 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Ogólnopolski Obóz Sportowy w zakresie Nordic Walking, Warcaby POGORZELICA, 24.05 - 05.06.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 18 kwietnia 2023
obozy

 

Komunikat Organizacyjny

Ogólnopolskiego Obozu Sportowego w zakresie Nordic Walking, Warcaby

POGORZELICA, 24.05 - 05.06.2023 r.

 

Formularz zgłoszeniowy pobierz

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”.

Koordynator obozu: Dorota Tkaczyk, e-mail: iks.debiut@gmail.com, nr tel: 600 646 591

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

Cel:

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku w dyscyplinach takich jak: nordic walking i warcaby.

 

Termin i miejsce:

Od 24.05–05.06.2023 r. Pogorzelica, O.W. Diuna, ul. Teligi 5.

Obóz rozpoczyna się w dniu 24.05.2023 r. kolacją a kończy śniadaniem w dniu 05.06.2023 r.

W dniu przyjazdu o godzinie 20:00 spotkanie organizacyjne. Obecność na nim jest obowiązkowa.

 

Uczestnictwo:

W obozie mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia „CROSS”. Warunkiem uczestnictwa w obozie jest posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku.

Obóz ma charakter sportowy w związku z tym każdy uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą obuwie sportowe i strój sportowy, jak również każdy uczestnik   zobowiązany jest posiadać kije do nordic walking lub warcaby.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestników dokonują kluby zrzeszone w Stowarzyszeniu „CROSS” do dnia 10.05.2023 r. na adres: iks.debiut@gmail.com dołączając skan formularza zgłoszeniowego i skan orzeczenia o niepełnosprawności.

Formularz zgłoszeniowy pobierz

Oryginał formularza i ksero orzeczenia uczestnik zobowiązany jest dostarczyć koordynatorowi w dniu rozpoczęcia obozu.

 

Odpłatność:

Odpłatność za udział w obozie od uczestnika i przewodnika wynosi 780 zł (liczba przewodników ograniczona).

Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia „CROSS” w Santander Bank Polska S.A. numer konta: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 po uzyskaniu od koordynatora potwierdzenia udziału.

Lista zakwalifikowanych osób zostanie zamieszczona na stronie CROSS.

Potwierdzenie przelewu wpłaty   należy okazać koordynatorowi w dniu rozpoczęcia obozu.

 

Ze sportowym pozdrowieniem
Dorota Tkaczyk