Półfinał Mistrzostw Polski Kobiet Niewidomych i Słabowidzących w Warcabach Stupolowych Wilkasy 15-23.04.2023 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Półfinał Mistrzostw Polski Kobiet Niewidomych i Słabowidzących w Warcabach Stupolowych Wilkasy 15-23.04.2023 r.

Ostatnia modyfikacja: 27 stycznia 2023
warcaby

Komunikat Organizacyjny Półfinału Mistrzostw Polski Kobiet

Niewidomych i Słabowidzących w Warcabach Stupolowych

Wilkasy 15-23.04.2023 r.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator zawodów: Andrzej Gasiul.

E-mail: gksn.kormoran@gmail.com, telefon: 692 421 598

Sędzia główny zawodów: Mirosław Grabski

 

Cel:

Wyłonienie  Finalistek Mistrzostw Polski Kobiet Niewidomych i Słabowidzących w warcabach stupolowych na 2023 roku.

Krzewienie sportu i kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją narządu wzroku.
Popieranie sportowego współzawodnictwa.

Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników.

 

Termin i miejsce:

15-23.04.2023 r. Hotel Tajty, Wilkasy ul. Przemysłowa 17 11-500 Giżycko.

 

Uczestnictwo:

W turnieju mogą wziąć udział kobiety niewidome i słabowidzące, ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku posiadające aktualne orzeczenie.

Zawodniczki zobowiązane są dostarczyć ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności  koordynatorowi na odprawie technicznej.

Przewodnik przysługuje zawodniczkom całkowicie niewidomym.

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia wyłącznie za pośrednictwem Klubu należy przesłać do dnia 05.04.2023 r. na adres: E-mail: gksn.kormoran@gmail.com .

W zgłoszeniu prosimy o podanie: imienia, nazwiska i numer PESEL zawodniczek i przewodników oraz godziny przyjazdu.

Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Cross”.

 

Wpisowe:

Koszt udziału zawodniczki i przewodnika w uzasadnionych przypadkach wynosi 240 zł.

Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „Cross”

nr konta: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.

lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej.

Potwierdzenie opłaty wraz z orzeczeniami zawodniczek należy przedstawić na odprawie technicznej.

 

System rozgrywek:

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund.

Czas rozgrywania partii na zegarach elektronicznych 80 minut plus 1 minuta za ruch na zawodnika.

Klasyfikacja zawodników zgodna z Kodeksem PZWarc.

Zawodniczki powinny posiadać warcaby i zegar elektroniczny.

Zawodnicy grający białymi zapewniają sprzęt.

Szczegóły organizacyjne zostaną podane na odprawie technicznej .

 

Odprawa techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się 15.04.2023 r. o godz. 19:30.

Proszę o przyjazd zawodniczek 15.04.2023 r. w godzinach popołudniowych.

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwość wprowadzenia zmian.

 

Koordynator:

Andrzej Gasiul