Zaproszenie do składania ofert na imprezy w 2023 roku - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Zaproszenie do składania ofert na imprezy w 2023 roku

Ostatnia modyfikacja: 9 stycznia 2023
komunikaty

Do pobrania - formularz oferty

 

Szanowni Państwo!

W imieniu Stowarzyszenia „Cross” zapraszam do składania ofert dotyczących organizowania ogólnopolskich imprez sportowych (w tym również imprez rangi Mistrzostw Polski i Pucharu Polski) i obozów sportowych w 2023 roku.

 

Oferty należy przesyłać do biura stowarzyszenia wyłącznie w wersji elektronicznej na załączonym formularzu wraz ze szczegółowym programem zadania na adres: biuro@cross.org.pl w terminie do 5 lutego 2023 roku.

Uwaga! Kosztorysy poszczególnych zadań należy tworzyć w oparciu o rzeczywistą stawkę za osobodzień pobytu w wybranym ośrodku.

Podczas tworzenia kosztorysów i programów imprez i obozów proszę o realną ocenę liczby potencjalnych uczestników zadań: zawodników, niezbędnej obsługi imprezy lub obozu i asystentów dla osób niewidomych.

Przypominam, że do każdej przesłanej oferty należy koniecznie dołączyć szczegółowy program imprezy lub obozu.

 

Pozytywnie ocenione oferty na organizację imprez i obozów będą miały zapewnione finansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, PFRON i Stowarzyszenia „Cross” i wejdą w skład przyszłorocznego kalendarza imprez centralnych.

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania będą miały imprezy rangi Mistrzostw Polski i Pucharu Polski.

Zapraszam do składania ofert.

 

Z wyrazami szacunku,

Przemysław Warszewski

Dyrektor biura
Stowarzyszenie „Cross”