Puchar XXX-lecia Stowarzyszenia „Cross” w Brydżu Sportowym Sękocin Stary koło Warszawy 27-31.12.2022 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Puchar XXX-lecia Stowarzyszenia „Cross” w Brydżu Sportowym Sękocin Stary koło Warszawy 27-31.12.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 7 grudnia 2022
brydz

Komunikat Organizacyjny

Pucharu XXX-lecia Stowarzyszenia „Cross” w Brydżu Sportowym
Sękocin Stary koło Warszawy 27-31.12.2022 r.

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w ramach realizacji projektu: "Wspólny start 2022”.

Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”

Koordynator – Mirosław Mirynowski, tel. 606 271 016,
email: klub-zryw@wp.pl

Termin i miejsce:
27-31.12.2022 r. . 05-090 Sękocin Stary, Aleja Krakowska 76, Hotel GROMAN ***

 
Uczestnictwo:
Uczestnikami mogą być pary klubowe lub międzyklubowe zrzeszone w Stowarzyszeniu CROSS
z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym z tytułu utraty wzroku oraz I lub II grupą z tytułu utraty wzroku.
Każdy uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia ksero orzeczenia o niepełnosprawności..

Cel imprezy:
Wyłonienie zdobywców pucharu XXX-lecia Cross w brydżu sportowym.
Popularyzacja rywalizacji sportowej w duchu fair play.
Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku.
Popieranie sportowego współzawodnictwa.

Wpisowe:
Odpłatność za udział w turnieju wynosi 100 zł od uczestnika, również od przewodnika osoby w 100 % niewidomej. Opłata za dodatkowego przewodnika wynosi 560 zł.

Opłaty należy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia „Cross”:
73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 lub gotówką u koordynatora.
Potwierdzenie przelewu bankowego należy okazać koordynatorowi na odprawie technicznej.

System rozgrywek:
System rozgrywek zostanie podany na odprawie technicznej w dniu 27.12.2022 r.
o godz. 20.
Najlepsze pary otrzymają puchary i medale.

Zgłoszenia
Zgłoszenia należy przesyłać na adres email: klub-zryw@wp.pl  do dnia 16.12.2022 r.
Zgłoszenie musi zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer pesel oraz stopień niepełnosprawności zawodnika. Zgłoszenia wyłącznie przez kluby Stowarzyszenia „Cross”.

Koordynator  zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego komunikatu.

Ze sportowym pozdrowieniem
Mirosław Mirynowski