Puchar Polski w Showdown 2022 – V Memoriał Michała Wrzesińskiego Jabłonna k/Lublina, 1-5.12.2022 - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Puchar Polski w Showdown 2022 – V Memoriał Michała Wrzesińskiego Jabłonna k/Lublina, 1-5.12.2022

Ostatnia modyfikacja: 19 października 2022
zawody

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
Puchar Polski w Showdown 2022 – V Memoriał Michała Wrzesińskiego
Jabłonna k/Lublina, 1-5.12.2022

 

Do pobrania

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PUCHAR POLSKI W SHOWDOWN 2022

Regulamin Pucharu Polski w showdown

Organizator:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2022”.   

Koordynator zawodów: Sebastian Michailidis, telefon: 665 196 985, mail: michailidis1988@gmail.com

Sędzia główny zawodów: Sebastian Michailidis

Cel:

 • Krzewienie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku;
 • Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników;
 • Popieranie sportowego współzawodnictwa;
 • Upamiętnienie Michała Wrzesińskiego – trenera, sędziego, propagatora Showdown w Polsce;
 • Wyłonienie zwycięzców Pucharu Polski w Showdown 2022 – V Memoriału Michała Wrzesińskiego.

Termin i miejsce:

1-5.12.2022, Dworek Jabłonna, Jabłonna k/Lublina, Jabłonna-Majątek 44A

Uczestnictwo:

 • Osoby biorące udział w zawodach muszą być Członkami Stowarzyszenia „CROSS”;
 • Osoby biorące udział w zawodach muszą legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 • Prawo startu w zawodach ma każdy Klub Sportowy „CROSS” prowadzący aktywną sekcję Showdown;
 • W przypadku bardzo dużej ilości zgłoszeń Organizator ma prawo do zmniejszenia reprezentacji poszczególnych startujących w zawodach klubów;
 • Zawodnicy biorący udział w zawodach zobowiązani są do posiadania własnego sprzętu do gry (Rakieta, Rękawica oraz gogle) zgodnego z wytycznymi IBSA.

Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia tylko za pośrednictwem Klubów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „CROSS” posiadających aktywną sekcję Showdown
 • Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego do dnia 25 listopada 2022 (piątek) do godziny 15:00, wysyłając na adres e-mail: michailidis1988@gmail.com;
 • Każdy ze startujących zawodników zobowiązany jest przywieźć na zawody kopię aktualnego orzeczenia;
 • Zawodnicy, którzy nie przywiozą kopii swojego orzeczenia nie zostaną dopuszczeni do gry;

Prosimy o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Wpisowe:

 • Opłata startowa wynosi 100 zł dla zawodników oraz ewentualnych opiekunów/przewodników;
 • Uczniowie do 18 roku życia zwolnieni są z opłaty startowej;
 • Dla młodzieży uczącej się do 25 roku życia opłata startowa wynosi 50 zł;
 • Wpisowe płatne przed rozpoczęciem turnieju na konto Stowarzyszenia „CROSS” nr:

73 1090 2590 0000 0001 3341 4035

w banku Santander Bank Polska S.A. (należy okazać dowód wpłaty) lub gotówką u koordynatora podczas odprawy technicznej. Preferowana płatność przelewem na konto „CROSS”

System rozgrywek:

 • W trakcie turnieju obowiązuje regulamin Pucharu Polski w Showdown zaakceptowany przez Prezydium Stowarzyszenia „CROSS”;
 • W trakcie rozgrywek obowiązują międzynarodowe zasady gry opracowane przez IBSA;
 • System rozgrywek zostanie przesłany mailem do zainteresowanych Klubów przed rozpoczęciem Turnieju.

Odprawa techniczna:

Odprawa techniczna odbędzie się 2 grudnia (piątek) po śniadaniu.

 

Ze sportowymi pozdrowieniami,

Koordynator: Sebastian Michailidis