Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Brydżu Sportowym MIKSTY oraz IMPY Ustka 21-29.10.2022 r. - Stowarzyszenie CROSS
Baner

Mistrzostwa Polski Niewidomych i Słabowidzących w Brydżu Sportowym MIKSTY oraz IMPY Ustka 21-29.10.2022 r.

Ostatnia modyfikacja: 4 października 2022
brydz

Komunikat organizacyjny
Mistrzostw Polski Niewidomych i Słabowidzących
w Brydżu Sportowym MIKSTY oraz IMPY
Ustka 21-29.10.2022 r.

I  Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”.

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu ”Wspólny start 2022”

II Cel: Wyłonienie Mistrzów Polski, podnoszenie poziomu sportowego zawodników, popularyzacja brydża sportowego w środowisku osób niewidomych i słabowidzących.

III  Termin i miejsce:      - Miksty 21-25.10.2022 r.

                                         - IMPY 25-29.10.2022 r.

Ustka OW „Dagmor”, ul. Storczykowa 6, 76-270 Ustka

IV  Uczestnictwo: Uczestnikami mogą być osoby niepełnosprawne
z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym będący członkami klubów Stowarzyszenia „CROSS”.

V System rozgrywek: Turnieje zostaną rozegrane w czterech sesjach, MIKSTY na zapis maksymalny.

VI Ocena wyników: O kolejności zajętych miejsc decyduje najlepszy wynik sumaryczny po czterech sesjach.

VII Nagrody: Najlepsi zawodnicy otrzymają puchary oraz medale.

VIII  Zgłoszenia: należy przesyłać na adres e-mail: klub-zryw@wp.pl
do dnia 14.10.2022 r. Zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko, PESEL, stopień niepełnosprawności zawodnika, oraz skan orzeczenia.

IX Odpłatność:

Miksty 100 zł, IMPY 100 zł - za każdego zawodnika

- osoba towarzysząca - 560 zł Miksty, 560 zł IMPY. 

Koordynator

Mirosław Mirynowski nr tel. 606 271 016